Plava crta
Ponedjeljak, 16.01.2017.

Facebook Facebook

Share
Like

Katekizam Katoličke Crkve nam kaže: To je punina života, zajedništvo života i ljubavi s Presvetim Trojstvom, s Djevicom Marijom i svim blaženicima; to je krajnji cilj i ostvarenje čovječjih najdubljih težnja, stanje najveće konačne sreće (KKC 1024).

Kao osvjetljenje možemo navesti neke slike koje nam Biblija donosi o Nebu i Vječnom životu, kao što su Očeva radost, svadba s Kristom, hram Božji.

Mi smo djeca Božja i kada se otkrije u punini ta naša stvarnost, mi ćemo se veseliti i rado boraviti uz nebeskoga Oca više negoli ijedno dijete uza svoga zemaljskog oca (usp. 1 Iv 3,2). Slobodno dajmo mjesta našoj mašti, jer rajska stvarnost neizmjerno nadilazi sva naša zamišljanja: Što oko ne vidje i uho ne ču, i u srce čovječje ne uđe, to pripravi Bog onima koji ga ljube (1 Kor 2,9).

Ljubav je bit Božja, i mi u Vječnome životu trajno sve više uranjamo u tu ljubav, koja je neizmjerna: jer to je ljubav Oca i Sina u Duhu Svetome! Slobodno možemo i dalje razmišljati o Vječnome životu slijedeći poredbe iz Biblije: mi smo obitelj Božja, koja se sjedinjuje u jedno potpuno zajedništvo s obitelji Božjom (usp. Iv 17,21–24). U Vječnome životu će, dakle, biti posebna naša radost živjeti zajedno sa svima milima i dragima (roditeljima, braćom i sestrama, rodbinom, prijateljima i znancima). Ta mi smo tijelo Kristovo i udovi jedni drugima, a svaki se ud raduje zbog drugoga uda (usp. Pavao 1 Kor 12,26). Možemo, dapače, dati oduška mašti i srcu s dosjetljivom Malom Terezijom govoreći: Ja ću u raju biti sretnija od Gospe. Divit ću se svojoj Gospi, Marija ne će imati tu sreću da ima svoju Gospu, nego će imati Malu Tereziju! Biblija nam govori o slavlju i trajnoj radosti u raju (usp. Otk 19,3–9). Dakako, budući da ćemo imati i uskrsla tjelesa i novu zemlju i novo nebo (usp. Otk 21,1–4sl.), naša će sjetila na novi način uživati u svim stvorenim stvarima i uspinjati se Gospodinu i na novi ga način slaviti i pjevati novu pjesmu (usp. Otk 5,9;14,3).

Nije stoga tek slučajno da su oni koji su imali sreću susresti se, po posebnom Božjem daru, s nebesnicima (npr. ukazanja Gospe), padali u zanos, ekstazu i da nisu mogli opisati tu sreću (npr. sv. Bernardica u Lurdu, fatimski pastiri).

dr. fra Josip Marcelić

Preuzeto iz knjige: “Vjera u pitanjima”

Pripremio: Ivan Remeta

Ponedjeljak, 16.01.2017.
Facebook Facebook
Share
Like

Povezani članci

Plava crta
25
ožu.
2017

Svjedočanstvo o hodu s Jaganjcem

Ja bih posvjedočila da sam kroz meditaciju primila kompletno iscjeljenje i mislim da sada imam…

Plava crta
25
stu.
2016

Više se ne bojim – providnost Božja

Tijek meditacije: Sjedni, podigni pogled prema križu ili prema nebu. Neka ti srce i usta izgovaraju: TI SI SLOBODA I SIGURNOST. Izgovaraj to sve dok ne osjetiš da ti se mir i blagost prelijeva utrobom.

Plava crta
7
stu.
2016

Živjeti, a ne tek postojati

Imajte stalno na umu da ste na Zemlju došli po Božjemu naumu i s nekim…

Plava crta
DUHOVNOST OSJEČKIH STUDENATA
crta
Misija DUHOS-a je unošenje oduševljenja zdrave kršćanske duhovnosti na Sveučilište J.J. Strossmayera, promičiću vjeru i znanje kao dvije komplementarne dimezije, te duhovnost u svim aspektima suvremenog studentskog i svakodnevnog života.