Plava crta
Nedjelja, 14.01.2018.

Facebook Facebook

Share
Like

Često gledamo samo na ono što nas pritišće, gledamo na verige na nogama i prljavo srce te jaučemo: Bog me više ne želi, odbacio me je od sebe. On me samo kažnjava. Tako gledaju samo robovi, a ne djeca! Iako se događaju padovi i još će se događati, ne smijemo ostati u duhovnoj dolini ili negdje iza brda koji nam zaklanja Oca koji je samo milosrđe.

 

Pater Arek Krasicki, CSSp
Nedjelja, 14.01.2018.
Facebook Facebook
Share
Like

Povezani članci

Plava crta
DUHOVNOST OSJEČKIH STUDENATA
crta
Misija DUHOS-a je unošenje oduševljenja zdrave kršćanske duhovnosti na Sveučilište J.J. Strossmayera, promičiću vjeru i znanje kao dvije komplementarne dimezije, te duhovnost u svim aspektima suvremenog studentskog i svakodnevnog života.