Plava crta
Subota, 14.04.2018.

Facebook Facebook

Share
Like

Isus govori o Hramu svoga tijela, a ne o hramu kao zgradi. On može i tvoj hram, jer i ti si hram, dovesti u red u što kraćem roku, sve do tri dana.

pater Arek Krasicki, CSSp
Subota, 14.04.2018.
Facebook Facebook
Share
Like

Povezani članci

Plava crta
Ovaj članak nema povezanih članaka
DUHOVNOST OSJEČKIH STUDENATA
crta
Misija DUHOS-a je unošenje oduševljenja zdrave kršćanske duhovnosti na Sveučilište J.J. Strossmayera, promičiću vjeru i znanje kao dvije komplementarne dimezije, te duhovnost u svim aspektima suvremenog studentskog i svakodnevnog života.