Plava crta

Facebook Facebook

Share
Like

Često imamo i božansko znanje – sve znamo o drugima, i o Crkvi, i o svijetu. Ili naša ljudska savršenost na duhovnom putu koja ne treba Božju intervenciju i angažman nego samo vlastiti napor i površnu savršenost. To je isto situacija u kojoj ne računaš na Boga nego samo na svoje sposobnosti i nizane molitve. Naše nas laži ubijaju.

pater Arek Krasicki, CSSp
Facebook Facebook
Share
Like

Povezani članci

Plava crta
Ovaj članak nema povezanih članaka
DUHOVNOST OSJEČKIH STUDENATA
crta
Misija DUHOS-a je unošenje oduševljenja zdrave kršćanske duhovnosti na Sveučilište J.J. Strossmayera, promičiću vjeru i znanje kao dvije komplementarne dimezije, te duhovnost u svim aspektima suvremenog studentskog i svakodnevnog života.