Plava crta
Srijeda, 11.04.2018.

Facebook Facebook

Share
Like

Zašto si ovdje? Možda zato jer si katolik, a katolik ide nedjeljom u crkvu, pa što će susjedi reći ako ne ideš. Ali ako si samo zbog toga znaj da si poput prodavača u svetištu koji misle da će Boga dobiti kroz poslovni odnos. Isus želi izgoniti iz tebe takvog prodavača.

pater Arek Krasicki, CSSp
Srijeda, 11.04.2018.
Facebook Facebook
Share
Like

Povezani članci

Plava crta
Ovaj članak nema povezanih članaka
DUHOVNOST OSJEČKIH STUDENATA
crta
Misija DUHOS-a je unošenje oduševljenja zdrave kršćanske duhovnosti na Sveučilište J.J. Strossmayera, promičiću vjeru i znanje kao dvije komplementarne dimezije, te duhovnost u svim aspektima suvremenog studentskog i svakodnevnog života.