Plava crta
Utorak, 4.04.2017.

Facebook Facebook

Share
Like

U Ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

 

Vjerujem da si još uvijek tu. Upoznaješ Jaganjca. Da, to je Isus!. Moram ti reći da i meni kao svećeniku ovaj hod za Jaganjcem u tvojem zajedništvu donosi veliku blagodat. Svaki put kad izgovaram riječi “Evo Jaganjca Božjeg” mislim na tebe i na naš hod. Zapravo, konstatacija dolazi sama “Kako mi je lijepo u Crkvi zajedno s tobom i ostalom braćom i sestrama. Nismo sami jer nas predvodi Jaganjac.” Čovječe, što ćeš ljepše od toga?

 

Ostani malo u zahvaljivanju zbog zajedništva.

Osjećaš li se u župnoj zajednici kao kod kuće?

Osjećaš li ljubav?

 

Možda često prigovaraš i gunđaš, ali jedno znaj: ti i ja stvaramo zajedništvo.

 

Još više upoznajmo Jaganjca.

Zamolio sam te da napišeš  razmišljanje o Isusovoj žrtvi na križu. Jesi li to učinio?

 

Gledajmo Isusov križ kao znak pobjede.

 

Pročitaj  Iv 19, 16-37

Tada im ga preda da se razapne. Uzeše dakle Isusa. I noseći svoj križ, iziđe on na mjesto zvano Lubanjsko, hebrejski Golgota. Ondje ga razapeše, a s njim i drugu dvojicu, s jedne i druge strane, a Isusa u sredini. 19A napisa Pilat i natpis te ga postavi na križ. Bilo je napisano: »Isus Nazarećanin, kralj židovski.« Taj su natpis čitali mnogi Židovi jer mjesto gdje je Isus bio raspet bijaše blizu grada, a bilo je napisano hebrejski, latinski i grčki. Nato glavari svećenički rekoše Pilatu: »Nemoj pisati: ‘Kralj židovski’, nego da je on rekao: ‘Kralj sam židovski.’« Pilat odgovori: »Što napisah, napisah!« Dioba odjeće Vojnici pak, pošto razapeše Isusa, uzeše njegove haljine i razdijeliše ih na četiri dijela – svakom vojniku po dio. A uzeše i donju haljinu, koja bijaše nešivena, otkana u komadu odozgor dodolje. Rekoše zato među sobom: »Ne derimo je, nego bacimo za nju kocku pa komu dopane« – da se ispuni Pismo koje veli: Razdijeliše među se haljine moje, I vojnici učiniše tako. Majka Isusova – majka učenika Uz križ su Isusov stajale majka njegova, zatim sestra njegove majke, Marija Kleofina, i Marija Magdalena. Kad Isus vidje majku i kraj nje učenika kojega je ljubio, reče majci: »Ženo! Evo ti sina!« Zatim reče učeniku: »Evo ti majke!« I od toga časa uze je učenik k sebi. Isusova smrt Nakon toga, kako je Isus znao da je sve dovršeno, da bi se ispunilo Pismo, reče: »Žedan sam.« A ondje je stajala posuda puna octa. I natakoše na izopovu trsku spužvu natopljenu octom pa je primakoše njegovim ustima. Čim Isus uze ocat, reče: »Dovršeno je!« I prignuvši glavu, preda duh. Probodeni bok Kako bijaše Priprava, da ne bi tijela ostala na križu subotom, jer velik je dan bio one subote, Židovi zamoliše Pilata da se raspetima prebiju golijeni i da se skinu. Dođoše dakle vojnici i prebiše golijeni prvomu i drugomu koji su s Isusom bili raspeti. Kada dođoše do Isusa i vidješe da je već umro, ne prebiše mu golijeni, nego mu jedan od vojnika kopljem probode bok i odmah poteče krv i voda. Onaj koji je vidio svjedoči i istinito je svjedočanstvo njegovo. On zna da govori istinu da i vi vjerujete jer se to dogodilo da se ispuni Pismo: Nijedna mu se kost neće slomiti. I drugo opet Pismo veli: Gledat će onoga koga su proboli.

 

Promatrajmo Jaganjca

U jednom trenutku svojega života shvatih da preko Isusovih krvavih leđa i njegovih svetih rana  želim biti popularan. U nama su skrivene čežnje za veličinom, za tim da nas ljudi pozdravljaju i uvijek su nakloni prema nama. Priča jedan poznati glumac kako su na molu ljudi tražili fotografiranje s njim. Sav je ushićen odgovorio:  “Može! Aaa, netko me je prepoznao!” Međutim, oni su ga zamolili da ih uslika jer nisu ponijeli sefie štap.

Jesi li ikada nešto tako proživio?

Jesi li proživio potpuno razgolićenje? Tada, kada te pratio osjećaj “Ja više ne mogu ništa drugo dati”.

 

Jaganjac – nije baš pametna životinja ili ona kojoj bi se ljudi divili (osim gurmana). JAganjac nije snažan i brz.

Teško je zamisliti Isusa kao Jaganjca. Više ga zamišljamo kao lava.  Ipak u cijeloj knjizi Otkrivenja dominira slika Isusa kao Jaganjca.

Jaganjac je taj koji vodi vojsku stotine tisuća ljudi i anđela, sijući strah u srca zlih (Otk 6,15-16).

Jaganjac se poistovjećuje sa starozavjetnom žrtvom, ali on nas poziva da svetkujemo novu pashu. Nova je Pasha sam Isus Krist (1Kor 10,15-21).

 

Iako je Jaganjac toliko malen i doznačen za žrtvu, on u sebi nosi veliko bogatstvo.

 

Pitanja:

Otkrivaš li bogatsvo Jaganjca kada se s njim susretneš?

Ostani malo u razmišljanju i pitaj se kada susrećeš Jaganjca?

Zašto želiš biti velik kad je Jaganjac malen i smješan?

Utorak, 4.04.2017.
Facebook Facebook
Share
Like

Povezani članci

Plava crta
Ovaj članak nema povezanih članaka
DUHOVNOST OSJEČKIH STUDENATA
crta
Misija DUHOS-a je unošenje oduševljenja zdrave kršćanske duhovnosti na Sveučilište J.J. Strossmayera, promičiću vjeru i znanje kao dvije komplementarne dimezije, te duhovnost u svim aspektima suvremenog studentskog i svakodnevnog života.