Slika stranice

Kontakt - DUHOS

Plava crta

STUDENTSKI KAPELAN NA SVEUČILIŠTU J.J.STROSSMAYERA U OSIJEKU

 

PASTORAL STUDENATA ĐAKOVAČKO-OSJEČKE NADBISKUPIJE

dr.sc. Arkadiusz Krasicki, CSSp, studentski kapelan
KONTAKT: pater.arek@gmail.com; 098/968-33-54

RADNO VRIJEME:

  • Ponedjeljka do petka 10-16 sati u studentskoj kapelici u kampusu (zgrada Studentskog zbora),
  • srijedom 10-12 sati na EFOS-u (preko puta kantine),
  • ili dogovoriti preko e-maila pater.arek@gmail.com

DUHOVNOST OSJEČKIH STUDENATA DUHOS – KONTAKT

PREDSJEDNICA UDRUGE

prof.dr.sc. Marcela Šperanda – marcela.speranda@gmail.com

TAJNICA UDRUGE

Danijela Marić – danijela.goluska@gmail.com 

KOORDINATORI STUDENATA
Anamarija Buzgo  –  anamarija.buzgo@gmail.com

Mato Iličić ilicic.mato@gmail.com

DUHOS BAND

Martina Masjar – martina.masjar1995@gmail.com

MEDIJSKI TIM (Portal, Facebook, YouTube, Radijska emisija Budi svet)

Ivan Leningerileninger@live.com

KARITATIVNO – KREATIVNI TIM

Jasna Kraljičakjasna.kraljicak@gmail.com

LITURGIJSKI TIM 

Zvonimir  Žuljzzulj@ffos.hr

ČUVARI PRESVETOG OLTARSKOG SAKRAMENTA – ČUPOS

Anamarija Buzgo  –  anamarija.buzgo@gmail.com

POSLUŽITELJSKI TIM

Kristina Javorek kristina.javorek@gmail.com

 

 

DUHOS ALUMNI

Marko Dugandžić – marko.duga@gmail.com

MOLITVENA ZAJEDNICA SVETE OBITELJI

Ivan Džanko

Plava crta
DUHOVNOST OSJEČKIH STUDENATA
crta
Misija DUHOS-a je unošenje oduševljenja zdrave kršćanske duhovnosti na Sveučilište J.J. Strossmayera, promičiću vjeru i znanje kao dvije komplementarne dimezije, te duhovnost u svim aspektima suvremenog studentskog i svakodnevnog života.