Plava crta
Petak, 11.08.2017.

Facebook Facebook

Share
Like

U IME OCA I SINA I DUHA SVETOGA. AMEN.

 

Ps 77, 12-16.21

Spominjem se djela Gospodnjih,
sjećam se tvojih pradavnih čudesa.
Promatram sva djela tvoja,
razmatram ono što si učinio.

Svet je tvoj put, o Bože:
koji je bog tako velik kao Bog naš?
Ti si Bog koji čudesa stvaraš,
na pucima si pokazao silu svoju.
Mišicom si izbavio narod svoj,
sinove Jakovljeve i Josipove.
Ti si svoj narod vodio kao stado
rukama Mojsija i Arona.

 

Evanđelje: Mt 16, 24-28

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom. Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga, a tko izgubi život svoj poradi mene, naći će ga. Ta što će koristiti čovjeku ako sav svijet stekne, a životu svojemu naudi? Ili što će čovjek dati u zamjenu za život svoj? Doći će, doista, Sin Čovječji u slavi Oca svoga s anđelima svojim i tada će naplatiti svakomu po djelima njegovim.«

»Zaista, kažem vam, neki od ovdje nazočnih neće okusiti smrti dok ne vide Sina Čovječjega gdje dolazi sa svojim kraljevstvom.«

 

MEDITACIJA

“Kad se podvuče crta, računam se samo ja.” Tako glasi prijevod reklame jedne banke u jednoj stranoj zemlji. Uvijek se iznova bavim tim svojim “ja”, jer sam uz njega vezan čitavog svog života. Govoreći o odricanju od samoga sebe, Isus se usprotivio tom trajnom kruženju oko vlastitoga “ja”. Te su se riječi često pogrešno tumačile a time i zlorabile za potiskivanje životne radosti i samosvjesti. No Isusu do toga nije stalo. Njemu je stalo do toga da se “kaže ne”, ili da se “usprotivi” izvjesnom životnom stilu koji se usredotočuje na imanje te sebe stavlja u središte svega. Isus dodatno pojašnajva tu misao kad zahtjeva da se uzme na sebe svoj križ, tj. da se kaže “da” onome što uvijek iznova kvari moje želje i planove. Uzeti na sebe križ znači biti slobodan od sputanosti vlastitim predodžbama kako bi život trebao izgledati. Život nije podložan našim predodžbama, kao što im ni Bog nije podložan. Bog ništa ne “donosi”, on jednostavno jest. A moj život doživljava procvat ako se predam Bogu i ako ne uzmem tako zaozbiljno svoje “ja”. Tada postajem slobodan od tereta brige o samome sebi, jer dopuštam Bogu da se za mene brine. Postajem slobodan za brigu o njegovome kraljevstvu koje me već sada želi uključiti u svoju ljubav. Tako život postaje beskrajno vrijedan, unatoč i zajedno sa svojim lomovima i promjenama. Pred Bogom ne moram blistati, nego sam pozvan živjeti i prihvaćati ono što mi on daje za život.

(izvor: http://www.benedictus.info/)

 

Molitva

Bože na našim putovima, ako zbog silnih briga o samima sebi zanemarimo onu jedinu važnu brigu, brigu o svrsi našega života, tada potresi to naše kruženje oko vlastitoga “ja” kako bi u nama mogla djelovati tvoja milost. To te molimo po Isusu Kristu, koji je dopuštao da njegovim životom u potpunosti upravlja tvoja ljubav. Amen.

 

Petak, 11.08.2017.
Facebook Facebook
Share
Like

Povezani članci

Plava crta
20
velj.
2018

20.02.2018.

U IME OCA I SINA I DUHA SVETOGA. AMEN. Ps 34, 4-7.16-19 Veličajte sa mnom…

Plava crta
19
velj.
2018

19.02.2018.

U IME OCA I SINA I DUHA SVETOGA. AMEN. Ps 19, 8-10.15 Savršen je Zakon…

Plava crta
18
velj.
2018

18.02.2018.

U IME OCA I SINA I DUHA SVETOGA. AMEN. Ps 25, 4bc-5ab.6-7bc.8-9 Pokaži mi, Gospodine,…

Plava crta
17
velj.
2018

17.02.2018.

U IME OCA I SINA I DUHA SVETOGA. AMEN. Ps 86, 1-6 Prigni uho svoje,…

Plava crta
DUHOVNOST OSJEČKIH STUDENATA
crta
Misija DUHOS-a je unošenje oduševljenja zdrave kršćanske duhovnosti na Sveučilište J.J. Strossmayera, promičiću vjeru i znanje kao dvije komplementarne dimezije, te duhovnost u svim aspektima suvremenog studentskog i svakodnevnog života.