Plava crta
Utorak, 13.02.2018.

Facebook Facebook

Share
Like

U IME OCA I SINA I DUHA SVETOGA. AMEN.

Ps 94, 12-13a.14-15.18-19
Blago onom koga ti poučavaš, Gospodine,
i učiš Zakonu svojemu:
da mu mir udijeliš od nesretnih dana.
Jer neće Gospodin odbaciti naroda svojega
i svoje baštine neće napustiti;
jer će se pravo dosuditi pravednosti,
i za njom će ići svi čestiti srcem.

EVANĐELJE; Mk 8, 14-21
A zaboraviše ponijeti kruha; imali su samo jedan kruh sa sobom na lađi. Nato ih Isus opomenu: “Pazite, čuvajte se kvasca farizejskog i kvasca Herodova!” Oni, zamišljeni, među sobom govorahu: “Kruha nemamo.” Zamijetio to Isus pa im reče: “Zašto ste zamišljeni što kruha nemate? Zar još ne shvaćate i ne razumijete? Zar vam je srce stvrdnuto? Oči imate, a ne vidite; uši imate, a ne čujete? Zar se ne sjećate? Kad sam ono razlomio pet kruhova na pet tisuća, koliko punih košara ulomaka odnijeste?” Kažu mu: “Dvanaest.” “A kada razlomih sedam na četiri tisuće, koliko punih košara ulomaka odnijeste?” Odgovore: “Sedam.” A on će njima: “I još ne razumijete?”

TIŠINA
Širom otvori Isusu svoje srce! Dopusti da Ti govori!

MEDITACIJA
Apostoli su zabrinuti, jer su zaboravili ponijeti kruh za svoje putovanje. A to je bilo odmah nakon što je Isus čudesno nahranio četiri tisuće ljudi! Oni kao da ništa nisu niti vidjeli, niti čuli, pitahu se među sobom: ”Kruha nemamo.” Koja bedastoća, mogli bismo slobodno reći. No, ne samo za njih, nego i za sebe, tj.nas danas. Nismo li se puno puta uvjerili u čudesnu providnost Božju, a mi opet po svom kao da ništa nije ni bilo. Kukamo i zapomažemo pri prvoj nevolji. Baš kao i apostoli.
Kako je lako zaboraviti ono što je Bog već učinio za nas i da se sumnja u ono što on obećava da će učiniti.
Isus je upozorio učenike da se čuvaju kruha koji se kvari, poput kvasca farizejskog i kvasca Herodova. Isus je upozorio svoje učenike da se izbjegne način farizeja i Heroda koji je tražio svoje spletke. Kako su apostoli i dalje brinuli o njihovom nedostatku kruha, Isus ih je podsjetio kako je nahranio četiri tisuće ljudi. On ih potom prekori za njihov nedostatak povjerenja u Boga. I još ne razumijete? Lako je doći zaokupljen problemima i potrebama sadašnjeg trenutka i da zaboraviš stvarnost najvažniju od svih- Božju prisutnost koja je trajna s nama i rezervirana za naš život kao dobro. Da li moliš s radosnim povjerenjem, Oče, daj mi danas svagdanji kruh??

ZAMOLBE
Zamoli Boga da poveća tvoju vjeru u njegovu opreznu brigu za tebe:
-Pokaži mi, uza sve što me muči, da si uza me. Ti si vrata do prostora u kojem nalazim sebe, svoje prijatelje i život.
– Daj mi radost i snagu da služim uvijek i pomozi mi da se odvratim od kvasca grijeha.

Utorak, 13.02.2018.
Facebook Facebook
Share
Like

Povezani članci

Plava crta
24
tra.
2018

24.04.2018.

U IME OCA I SINA I DUHA SVETOGA. AMEN. Ps 87, 1-7 Zdanje svoje na…

Plava crta
23
tra.
2018

23.04.2018.

U IME OCA I SINA I DUHA SVETOGA. AMEN. Ps 42, 2-3; 43, 3-4 Kao…

Plava crta
22
tra.
2018

22.04.2018.

U IME OCA I SINA I DUHA SVETOGA. AMEN. Ps 118, 1.8-9.21-23.26.28-29 Zahvaljujte Gospodinu jer…

Plava crta
21
tra.
2018

21.04.2018.

U IME OCA I SINA I DUHA SVETOGA. AMEN. Ps 116, 12-17 Što da uzvratim…

Plava crta
DUHOVNOST OSJEČKIH STUDENATA
crta
Misija DUHOS-a je unošenje oduševljenja zdrave kršćanske duhovnosti na Sveučilište J.J. Strossmayera, promičiću vjeru i znanje kao dvije komplementarne dimezije, te duhovnost u svim aspektima suvremenog studentskog i svakodnevnog života.