Plava crta
Srijeda, 14.03.2018.

Facebook Facebook

Share
Like

U IME OCA I SINA I DUHA SVETOGA. AMEN.

Ps 145, 8-9.13c-14.17-18
Bože, sud svoj daj kralju
i svoju pravdu sinu kraljevu.
Nek puku tvojem sudi pravedno,
siromasima po pravici.

Kraljevi Taršiša i otoka nosit će dare,
vladari Šabe i Sebe danak donositi.

On će spasiti siromaha koji uzdiše,
nevoljnika koji pomoćnika nema;
smilovat će se ubogu i siromahu
i spasit će život nevoljniku.

Evanđelje: Iv 5, 17-30
Isus im odgovori: “Otac moj sve do sada radi pa i ja radim.” Zbog toga su Židovi još više gledali da ga ubiju jer je ne samo kršio subotu nego i Boga nazivao Ocem svojim izjednačujući sebe s Bogom. Isus nato odvrati: “Zaista, zaista, kažem vam: Sin ne može sam od sebe činiti ništa, doli što vidi da čini Otac; što on čini, to jednako i Sin čini. Jer Otac Ljubi Sina i pokazuje mu sve što sam čini. Pokazat će mu i veća djela od ovih te ćete se čudom čuditi. Uistinu, kao što Otac uskrisuje mrtve i oživljava tako i Sin oživljava koje hoće. Otac doista ne sudi nikomu: sav je sud predao Sinu da svi časte Sina kao što časte Oca. Tko ne časti Sina, ne časti ni Oca koji ga posla.” “Zaista, zaista, kažem vam: tko sluša moju riječ i vjeruje onomu koji me posla, ima život vječni i ne dolazi na sud, nego je prešao iz smrti u život. Zaista, zaista, kažem vam: dolazi čas – sada je! – kad će mrtvi čuti glas Sina Božjega i koji čuju, živjet će. Doista, kao što Otac ima život u sebi tako je i Sinu dao da ima život u sebi; i ovlasti ga da sudi jer je Sin Čovječji. Ne čudite se tome jer dolazi čas kad će svi koji su u grobovima, čuti njegov glas. I izići će: koji su dobro činili – na uskrsnuće života, a koji su radili zlo – na uskrsnuće osude. Ja sam od sebe ne mogu učiniti ništa: kako čujem, sudim, i sud je moj pravedan jer ne tražim svoje volje, nego volju onoga koji me posla.”

Meditacija
U današnjem evanđelju čitamo o tome kako je Isus došao da nam da život vječni. I ništa ne čini od sebe, nego što čuje od Oca nebeskoga.
Ono je odgovor na napade Židova koji optužuju Isusa za ozdravljenje koja su se dogodila u subotu. Isus im odgovori: “Otac moj sve do sada radi pa i ja radim.” To im je bio povod da ga i dalje još više optužuju jer je ne samo kršio subotu nego i Boga nazivao Ocem svojim izjednačujući sebe s Bogom.
Isus dolazi da nas spasi: Ja dođoh da život imaju, u izobilju da ga imaju (Iv 10,10b). Isus nam daje „život“ i „sudi“. Oni koji odbacuju djela Božja i vjeru već su osuđeni. Osoba koja sluša, čuje i vjeruje ima život. Zaista, zaista, kažem vam: tko sluša moju riječ i vjeruje onomu koji me posla, ima život vječni i ne dolazi na sud, nego je prešao iz smrti u život.
Evo sad je vrijeme da čujemo, sad je čas da se spasimo. Zaista, zaista, kažem vam: dolazi čas – sada je! – kad će mrtvi čuti glas Sina Božjega i koji čuju, živjet će. Jer On je prešao iz smrti u život.
(izvor: http://www.ssf.hr/)

ISUSE BLAGA I PONIZNA SRCA
UČINI SRCE MOJE PO SRCU SVOME

Srijeda, 14.03.2018.
Facebook Facebook
Share
Like

Povezani članci

Plava crta
23
ožu.
2018

23.3.2018.

U IME OCA I SINA I DUHA SVETOGA. AMEN. Ps 18, 2-7 Ljubim te Gospodine,…

Plava crta
22
ožu.
2018

22.3.2018.

U IME OCA I SINA I DUHA SVETOGA. AMEN. Ps 105, 4-9 Tražite Gospodina i…

Plava crta
21
ožu.
2018

21.3.2018.

U IME OCA I SINA I DUHA SVETOGA. AMEN. Dn 3, 52-56 Blagoslovljen budi, Gospodine,…

Plava crta
20
ožu.
2018

20.3.2018.

U IME OCA I SINA I DUHA SVETOGA. AMEN. Ps 102, 2-3.16-21 Gospodine, usliši molitvu…

Plava crta
DUHOVNOST OSJEČKIH STUDENATA
crta
Misija DUHOS-a je unošenje oduševljenja zdrave kršćanske duhovnosti na Sveučilište J.J. Strossmayera, promičiću vjeru i znanje kao dvije komplementarne dimezije, te duhovnost u svim aspektima suvremenog studentskog i svakodnevnog života.