Plava crta
Petak, 16.02.2018.

Facebook Facebook

Share
Like

U IME OCA I SINA I DUHA SVETOGA. AMEN.

Ps 51, 3-6a.18-19
Smiluj mi se, Bože, po milosrđu svome,
po velikom smilovanju izbriši moje bezakonje!
Operi me svega od moje krivice, od grijeha me mojeg očisti!

Bezakonje svoje priznajem,
grijeh je moj svagda preda mnom.
Tebi, samom tebi ja sam zgriješio
i učinio što je zlo pred tobom!

Žrtve ti se ne mile,
kad bih dao paljenicu, ti je ne bi primio.
Žrtva Bogu duh je raskajan,
srce raskajano, ponizno, Bože, nećeš prezreti.

Evanđelje: Mt 9,14-15
Tada pristupe k njemu Ivanovi učenici govoreći: “Zašto mi i farizeji postimo, a učenici tvoji ne poste?” Nato im Isus reče: “Mogu li svatovi tugovati dok je s njima zaručnik? Doći će već dani kad će im se ugrabiti zaručnik, i tada će postiti!”

Meditacija
Ne smijemo sebe prihvatiti kakvi jesmo. Ne smijemo se u svemu složiti s našom naravi niti se u svemu pomiriti sa svojim bićem. Ne smijemo popustiti svakoj namisli i pobudi. Mi smo ne samo dobri nego i zli. U nama su dva izvora: životvorni i otrovni; i vode im se miješaju. Iz izvora života teku čiste nakane, dobre odluke, pravi motivi. A drugi izvor zamućuje naša najčistija djela ljubavi prema bližnjemu, izaziva nas i pita: koja korist od toga, donosi li mi to kakvo priznanje ili barem pažnju?
Ovo ispreplitanje osjećaja i motiva kršćanin mora izvesti na čistac. Njemu to mora postati jasno, da ne bi sam sebe obmanjivao. Nema kršćanstva bez svakodnevne samokontrole, bez provjeravanja vlastitih postupaka, bez jasna razlikovanja dobra i zla…
(M. Malinski; Riječ za svaki tjedan; Đakovo, 1984.

OČE NAŠ. ZDRAVO MARIJO. SLAVA OCU.

Petak, 16.02.2018.
Facebook Facebook
Share
Like

Povezani članci

Plava crta
23
ožu.
2018

23.3.2018.

U IME OCA I SINA I DUHA SVETOGA. AMEN. Ps 18, 2-7 Ljubim te Gospodine,…

Plava crta
22
ožu.
2018

22.3.2018.

U IME OCA I SINA I DUHA SVETOGA. AMEN. Ps 105, 4-9 Tražite Gospodina i…

Plava crta
21
ožu.
2018

21.3.2018.

U IME OCA I SINA I DUHA SVETOGA. AMEN. Dn 3, 52-56 Blagoslovljen budi, Gospodine,…

Plava crta
20
ožu.
2018

20.3.2018.

U IME OCA I SINA I DUHA SVETOGA. AMEN. Ps 102, 2-3.16-21 Gospodine, usliši molitvu…

Plava crta
DUHOVNOST OSJEČKIH STUDENATA
crta
Misija DUHOS-a je unošenje oduševljenja zdrave kršćanske duhovnosti na Sveučilište J.J. Strossmayera, promičiću vjeru i znanje kao dvije komplementarne dimezije, te duhovnost u svim aspektima suvremenog studentskog i svakodnevnog života.