Plava crta
Četvrtak, 15.06.2017.

Facebook Facebook

Share
Like

Isuse moj, dolazim pred Tebe! Ne znam uzrok svome jadu ili se barem pravim da je tako. Osjećam da sam Te ostavila po strani, iako to nisam htjela.

Uporno Ti govorim da si Ti moj Bog i da Ti se želim cijela predati, ali moji postupci odaju moju čovječnu nesavršenost – opet sam tako daleko od Tebe. Znam da sam grešna i puna nesavršenosti ali, molim Te, primi me takvu kakva jesam jer i sam znaš da ne mogu i ne znam sama. Obećao si mi putokaze i smjernice, ali ja ih ne vidim (ili ih ne znam gledati). Lutam i tražim Te, iako znam da si u meni, ali Te ni tamo ne pronalazim. Ugušila sam Te, Gospodine moj, svojom ohološću, praznim dokazivanjem i sebičnim željama. Molim Te, daj mi snage iskopati i maknuti sve grešno da uzmognem pripraviti mjesto za Tebe – jedinu i pravu Istinu, koja je jedini odgovor na sva moja pitanja. Amen!

M.K|duhos.com

Četvrtak, 15.06.2017.
Facebook Facebook
Share
Like

Povezani članci

Plava crta
Ovaj članak nema povezanih članaka
DUHOVNOST OSJEČKIH STUDENATA
crta
Misija DUHOS-a je unošenje oduševljenja zdrave kršćanske duhovnosti na Sveučilište J.J. Strossmayera, promičiću vjeru i znanje kao dvije komplementarne dimezije, te duhovnost u svim aspektima suvremenog studentskog i svakodnevnog života.