Plava crta
Ponedjeljak, 1.06.2020.

Facebook Facebook

Share
Like

U subotu 30.05.2020. godine, uoči svetkovine Duhova organizirano je Duhovsko bdijenje u župi sv. Ćirila i Metoda u Osijeku pod geslom „Hram ste Duha Svetoga“ (usp. 1 Kor 6,19). Program susreta započeo je s večeri slavljenja koji je predvodio DUHOS bend uz meditaciju o darovima Duha Svetoga. Tijekom meditacije bila je prilika i za svetu ispovijed. Nakon razmatranja svakog pojedinog dara svi okupljeni koji su prethodno dobili golubicu s tim darom prilazili su oltaru i palili svoje lučice.

Nakon slavljenja uslijedilo je svjedočanstvo mladog bračnog para Klare i Mate Iličić i njihov cjeloživotni hod sa Duhom Svetim koji je ljubav Oca i Sina te iznoseći razne primjere kako je Duh Sveti djelovao u njihovim životima. Po završetku svjedočanstva slavlje je nastavljeno misom bdijenja koju je predvodio vlč. Mario Žigman, a na misi je propovijedao vlč. Davor Vuković. Vlč. Davor Vuković ističe da je svaki čovjek uistinu hram Duha Svetoga, da Duh Sveti prebiva u svakom čovjeku i u Crkvi te da svrha ovog bdijenja jest još više otvaranje poticajima Duha Svetoga. Iako je već na krštenju svaki čovjek primio Duha Svetoga, Crkva želi svake godine na Duhove proslaviti taj prvi silazak Duha Svetoga na Crkvu imajući na umu da smo djeca Božja ispunjena Duhom Svetim te se iznova otvarati Njegovoj snazi. Duh Sveti je taj koji struji u ljudima kao živa voda što je poveznica s Ivanovim evanđeljem: „Isus stade i povika: Ako je tko žedan, neka dođe k meni! Neka pije, koji vjeruje u mene! Kao što reče Pismo: Rijeke će žive vode poteći iz njegove utrobe!“ (Iv 7, 37-38). Isus govori o Duhu Svetom kao živoj vodi, vodi vječnog života i spasenja. Isus koristi metaforu vode kao ona koja napaja, daje život ali i čisti. Tako i Duh Sveti je ona živa duhovna voda koja ispunja, napaja i pere svakog čovjeka. Vlč. Davor Vuković ističe i susret Isusa i Samarijanke te njezinu vjeru na Jakovljevu zdencu gdje Isus govori o vodi živoj: „Tko god pije ove vode, opet će ožednjeti. A tko bude pio vode koju ću mu ja dati, ne, neće ožednjeti nikada: voda koju ću mu ja dati postat će u njemu izvorom vode koja struji u život vječni. Kaže mu žena: Gospodine, daj mi te vode da ne žeđam i da ne moram dolaziti ovamo zahvaćati.“ (Iv 4, 13-15). Isto tako, ističe da su svi ljudi pozvani otvarati se ovoj živoj vodi, i onda djelima i životom drugima svjedočiti o Kristu i o Duhu Svetomu. Duh Sveti dolazi odozgo, ali djeluje tako da s ljudima surađuje, da računa na ljude, a ne djeluje na silu. Otvaranjem svoga srca snazi i sili Duha Svetoga svaki čovjek dopušta Njegovo djelovanje te se po nama događaju novi Duhovi, nova Pedesetnica u ovom vremenu, u ovom gradu, u Slavoniji i Domovini.

Po završetku euharistijskog slavlja nastavljeno je euharistijskim klanjanjem, a nakon klanjanja je uslijedio agape u prostorima župe s čime je program susreta završen.

Marija Terzić, foto: Ivona Bajsić

Ponedjeljak, 1.06.2020.
Facebook Facebook
Share
Like

Povezani članci

Plava crta
13
svi
2016

Kviz:Duhovi ili Pedesetnica

Uz pomoć nekoliko pitanja ispitajmo svoje znanje o nadolazećem kršćanskom blagdanu Pedesetnice

Plava crta
23
svi
2015

Jeste li primili Duha Svetoga? (Iv 15,26-27; 16, 12-15)

Kako možemo znati  jesmo li primili  Duha Svetoga? Tu smo, pa bismo ga onda trebali…

Plava crta
8
lip
2014

Duh Sveti, oživljavajuća duša Crkve (Iv 20,19-23; Dj 2,1-11)

Kada je Duh Sveti sišao na apostole, odnosno kada je Crkva prohodalo u sili Duha…

Plava crta
DUHOVNOST OSJEČKIH STUDENATA
crta
Misija DUHOS-a je unošenje oduševljenja zdrave kršćanske duhovnosti na Sveučilište J.J. Strossmayera, promičiću vjeru i znanje kao dvije komplementarne dimezije, te duhovnost u svim aspektima suvremenog studentskog i svakodnevnog života.