Plava crta
Ponedjeljak, 4.05.2020.

Facebook Facebook

Share
Like

Predragi,

Odlučili smo Vas svakog ponedjeljka, srijede i petka upoznati s govorom o Mariji, saborskih Otaca II. Vatikanskog koncila u dogmatskoj konstituciji o Crkvi – “Lumen Gentium“.

  • II. Vatikanski sabor najavio je papa Ivan XXIII. 25. siječnja 1959. godine.
  • Koncil je započeo s radom 11. listopada 1962. godine, a zaključen je na svetkovinu Bezgrješnog začeća Blažene Djevice Marije, 8. prosinca 1965. godine. Zaključio ga je papa Pavao VI.

Koncil nam ističe da je Bog u punini vremena poslao svojega Sina nastaloga od žene kako bismo primili posinstvo. Tako je Isus sišao s nebesa i utjelovio se po Duhu Svetom rođenom od Marije Djevice. Na taj način Marija po anđelovu navještenju srcem i tijelom prima Božju riječ i donosi svijetu život. Stoga kao vjernici prianjajući uz Krista Glavu, i dijeleći zajedništvo sa svetima, trebamo štovati spomen slavne vazda Djevice Marije, Majke našega Gospodina koju priznajemo i častimo kao pravu Božju i Otkupiteljevu Majku. Po tome milosnome daru, da bude roditeljicom Sina Božjega, kći Očeva i svetište Duha Svetoga, ona nadvisuje sve druge stvorove, i nebeske i zemaljske. Ipak, Marija je u Adamovu rodu povezana sa svim ljudima potrebnima spasenja. Stoga se ona također pozdravlja kao najizvrsniji i posve jedinstveni ud Crkve te kao njezin pralik i najizvrsniji uzor u vjeri i ljubavi; Katolička je crkva, poučena Duhom Svetim, prati s osjećajem djetinje odanosti kao preljubaznu majku. (usp. LG 52-53)

Antifona Blaženoj Djevici Mariji:

Slavna Majko Spasitelja,
Rajska dveri milostivna,
Koja vjerne vodiš k sreći,
Iznad mora zvijezdo divna!

O pomozi palom svijetu,
Koji želi ozdravljenje,
Ti, što rodi Stvorca svoga
Prirodi na udivljenje.

Čuvši pozdrav Gabrijela
Donese nam život svima,
Djevom zače, Djevom osta:
Smiluj nam se grešnicima!

I dalje vas potičemo da ukoliko želite, šaljete svoja svjedočanstva putem: https://duhos.com/posalji-svoje-svjedocanstvo/ ili na duhos.com@gmail.com

Ponedjeljak, 4.05.2020.
Facebook Facebook
Share
Like

Povezani članci

Plava crta
Ovaj članak nema povezanih članaka
DUHOVNOST OSJEČKIH STUDENATA
crta
Misija DUHOS-a je unošenje oduševljenja zdrave kršćanske duhovnosti na Sveučilište J.J. Strossmayera, promičiću vjeru i znanje kao dvije komplementarne dimezije, te duhovnost u svim aspektima suvremenog studentskog i svakodnevnog života.