Plava crta
Srijeda, 18.07.2012.

Facebook Facebook

Share
Like

Ne poznajemo Boga, ne smatramo Ga svojim Ocem, ne obraćamo Mu se kao djeca, njegova ljubljena djeca. Pa neka nam pismo u nastavku približi Boga kao našega nebeskog Oca.

Dijete Moje,

Ti me možda ne poznaješ, međutim ja znam sve o tebi. Psalam 139,1

Znam kada sjedneš i kada ustaneš. Psalam 139,2

Poznati su mi svi tvoji putovi. Psalam 139,3

Čak znam broj vlasi na tvojoj glavi. Matej 10, 30

Stvoren si na moju sliku. Postanak 1,27

U meni živiš, krećeš se i postojiš. Dj 17,28

Jer si ti moj rod. Dj 17,28

Poznavao sam te čak i prije nego si začet. Jeremija 1,5

Izabrao sam te kad sam planirao stvaranje. Efežanima 1, 11- 12

Ti nisi bio greška, jer su svi tvoji dani zapisani u mojoj knjizi. Psalam 139,16

Ja sam odredio točno vrijeme tvog rođenja i gdje ćeš živjeti. Dj 17,26

Ti si divno sazdan. Psalam 139, 14

Ja sam te satkao u utrobi tvoje majke. Psalam 139,13

Ja sam te porodio na dan tvog rođenja. Psalam 71,6

Mene su ti pogrešno predstavili oni koji me ne poznaju. Ivan 8,41-44

Ja nisam udaljen niti ljut, nego sam potpuni izražaj ljubavi. 1 Ivanova 4,16

I moja želja je da ti poklonim svoju ljubav. 1 Ivanova 3,1

Jednostavno zato što si ti moje dijete i ja sam tvoj Otac. 1 Ivanova 3,1

Pružam ti više nego što će ikada moći tvoj zemaljski otac. Matej 7,11

Jer sam ja savršeni Otac. Matej 5,48

Svaki dobar dar koji dobijaš dolazi iz moje ruke. Jakovljeva poslanica 1,17

Jer se ja staram za tebe i ja zadovoljavam sve tvoje potrebe. Matej 6, 31-33

Moj plan za tvoju budućnost je uvijek pun nade. Jeremija 29,11

Zato što te volim vječnom ljubavlju. Jeremija 31,3

Moja razmišljanja o tebi su nebrojena kao pijesak na obali morskoj. Psalam 139,18

Nad tobom se radujem pun veselja i pjesme. Sefanija 3,17

Nikada neću prestati činiti ti dobro. Jeremija 32,40

Jer si ti moja dragocjena svojina. Izlazak 19,5

Želim te utvrditi cijelim srcem i dušom svojom. Jeremija 32,41

I želim ti pokazati velike i divne stvari. Jeremija 33,3

Ako me potražiš cijelim srcem, naći ćeš me. Ponovljeni Zakon 4,29

Raduj se u meni i dat ću ti sve što ti srce želi. Psalam 37,4

Jer ja sam taj koji proizvodi u tebi te želje. Filipljanima 2,1

U stanju sam učiniti za tebe puno više nego što ti možeš zamisliti. Efežanima 3,20

Jer sam ja taj koji te najviše ohrabruje. 2 Solunjanima 2,16-17

Također sam i Otac koji te tješi u svim tvojim teškoćama. 2 Korinćanima 1,3- 4

Kada si slomljenog srca ja sam ti blizu. Psalam 34,18

Kao što pastir nosi janje, tako ja tebe nosim blizu svog srca. Izaija 40,11

Jednog dana ću izbrisati svaku suzu s tvoga lica. Otkrivenje 21,3-4

I uzet ću sve boli koje si pretrpio na ovoj zemlji. Otkrivenje 21,3-4

Ja sam tvoj Otac, i volim te čak isto toliko koliko sam volio svog sina, Isusa. Ivan 17,23

Jer u Isusu, moja ljubav prema tebi se otkrila. Ivan 17,26

On je potpuni izričaj mene. Hebrejima 1,3

On je došao pokazati da sam ja za tebe, a ne protiv tebe. Rimljanima 8,31

I reći ti da ja ne brojim tvoje grijehe. 2 Korinćanima 5, 18-19

Isus je umro da bi se ti i ja pomirili. 2 Korinćanima 5,18-19

Njegova smrt je bila konačan izraz moje ljubavi za tebe. 1 Ivanova 4,10

Odrekao sam se svega što sam volio, da bi zadobio tvoju ljubav. Rimljanima 8, 31-32

Ako primaš dar mog sina Isusa, primaš mene. 1 Ivanova 2,23

I ništa te neće ponovno odvojiti od moje ljubavi. Rimljanima 8,38-39

Dođi kući, i ja ću prirediti veliku proslavu kakvu nebo nije vidjelo. Luka 15,7

Uvijek sam bio Otac i uvijek ću ti biti Otac. Efežanima 3,14-15

Moje pitanje je….hoćeš li ti biti moje dijete? Ivan 1,12-13

Čekam te. Luka 15,11-32

Tvoj Otac, Svemogući Bog

Srijeda, 18.07.2012.
Facebook Facebook
Share
Like

Povezani članci

Plava crta
Ovaj članak nema povezanih članaka

Odgovori

DUHOVNOST OSJEČKIH STUDENATA
crta
Misija DUHOS-a je unošenje oduševljenja zdrave kršćanske duhovnosti na Sveučilište J.J. Strossmayera, promičiću vjeru i znanje kao dvije komplementarne dimezije, te duhovnost u svim aspektima suvremenog studentskog i svakodnevnog života.