Plava crta
Ponedjeljak, 9.10.2017.

Facebook Facebook

Share
Like

Bez dvojbe, opomenuti treba. Ako je nečiji život ugrožen, ugroženo je spasenje, treba opomenuti, ali s ljubavlju i strpljenjem. Tako Bog kaže Izaiji: „Ako ne opomeneš bezbožnika da se vrati od svojega zloga puta, bezbožnik će umrijeti zbog svojega grijeha, ali krv njegovu tražit ću iz tvoje ruke“(Ez 33,7-9).

pater Arek Krasicki, CSSp
Ponedjeljak, 9.10.2017.
Facebook Facebook
Share
Like

Povezani članci

Plava crta
28
srp
2019

Šalješ me

Duša moja čezne za Tobom, Gospodine!

Duša moja traži pogled Tvoj, o Bože!

Kada ću doći i lice Tvoje gledati?

A kad dođem, hoće li život moj biti dragocjen u Tvojim očima?

Hoće li ovi dani mog života biti mili Srcu Tvome, moj Gospodine?

Plava crta
8
pro
2018

Put najsigurnije stvarnosti

Ali, ako smo već išli putem savršenosti i svetosti, pa se malo umorili, uvijek treba ponovo počinjati.

Plava crta
2
stu
2018

O zahvalnosti i odrješenju (Job 19; Iv 11, 32-45)

Job se nalazi u najgoroj situaciji na svijetu. Tu situaciju pogoršavaju njegovi prijatelji koji ga…

Plava crta
28
lis
2018

O bacanju ogrtača (Mk 10,46-52)

Osim Isusa i Bartimeja, postoji još jedan tihi lik koji ide za Isusom. To je…

Plava crta
DUHOVNOST OSJEČKIH STUDENATA
crta
Misija DUHOS-a je unošenje oduševljenja zdrave kršćanske duhovnosti na Sveučilište J.J. Strossmayera, promičiću vjeru i znanje kao dvije komplementarne dimezije, te duhovnost u svim aspektima suvremenog studentskog i svakodnevnog života.