Držite na okupu ovce moje (Mt 9,36-10,8)

by admin

Divim se riječima evanđelista, koji su svojim riječima približili Isusovu ljubav prema ljudima. Oni uvijek koriste izabrane riječi u svrhu dočaravanja susreta Boga s čovjekom. Tako se i Luka i Ivan koriste riječima: sažali se, pogleda, ljubi. Međutim, srž Božje zauzetosti nije u krasnim i uzvišenim glagolima ili imenicama. Božja se ljubav jednostavno daruje svakom čovjeku. A na nas se izlijeva po Svetom pismu i Kristovoj prisutnosti u svakom čovjeku svakoga dana. Čitajući Božju riječ postajemo svjesni da je Božja blizina i zauzetost za svakoga čovjeka prisutna i danas. Evanđeoski opisi nisu pričice, oni se u sili Duha Svetoga aktualiziraju i danas. Jer Duh Sveti doziva nam u pamet sve to što je Isus činio i što je rekao (Iv 16..) Isus je i dalje prisutan među nama i tako se nastavlja njegova misija okupljanja svih ljudi po cijelome svijetu. To je Isus slikovito izrazio kad je sebe nazvao pastirom, a ljude ovcama.

Prva je Isusova briga bila okupiti raspršene ovce Izraela u jedan ovčinjak. Međutim, nakon njegove smrti i uskrsnuća, u svjetlu Novoga saveza Isus želi okupiti u jedno svoju Crkvu, svako ljudsko biće. Zato nas gleda s ljubavlju i brižno. Tu misiju preuzima Duh Sveti. On je drugi Branitelj. No, uvijek je potreban čovjek. Zato sam Isus izabire apostole. Njima daje svoju vlast i autoritet. On ih maže Duhom Svetim. Tako apostoli postaju posrednicima poput Mojsija. Isus maže njihova srca silom odozgor, dragocjenim uljem Duha Svetoga. Time maže i njihova srca, darivajući im potpuno „novo srce od mesa.“ Osnaženi Duhom Svetim zauzimaju se za narod, koji je stekao Isus svojom krvlju.

Često mislimo da je Isus izabrao neke duhovne velikane i svece. No, tu se možemo prevariti. Gospodin ih izabire nakon cjelonoćne molitve (Lk 6,12-16). Pretpostavljam da je već tada dobro znao kakvi su i što će još krivo učiniti. Mi iz evanđelja saznajemo da su bili oholi, svadljivi, neki su se među njima znali lako naljutiti, brzo planuti. Rekli bismo: „Ništa ljudsko nije im bilo strano.“ Upravo na takvim ljudima Isus gradi svoju Crkvu. On sam želi da apostoli, u njegovo Ime, propovijedaju o blizini Božjeg kraljevstva, da liječe bolesne, uskrisuju mrtve, gubave čiste i izgone zloduhe.

Crkva se razvija u sili Duha Svetoga i neprestano otkriva Isusovu želju da svi budu jedno i da se ljube Božjom ljubavlju i tako žive u istini (Iv 13; 16,13). Isus govori o blizini i povezanosti Boga s čovjekom. Sada Duh Sveti otkriva sve ono što je vidio i čuo u svojoj objavi sveti Ivan na otoku Patmos: „Crkva i Duh Sveti kliču svom Zaručniku: „Dođi, Gospodine Isuse!“ (Otk 22,17), iznova izabire slabe i nemoćne kako bi hranio svoj narod, svoje tijelo. Ti nemoćnici –svećenici, postaju jaki po Kristovom autoritetu. Oni dolaze ne u svoje ime, nego u Isusovo ime. Njihove su ruke pomazane svetim uljem o kojem govore slike pomazivanja, starozavjetnih svećenika, proroka i kraljeva. To je isto pomazanje Duhom Svetim, koje je obuhvatilo apostole na dan Uskrsa i dan Pedesetnice. I danas po Isusovoj ovlasti biskupi i svećenici imaju vlast nad nečistim dusima, liječe bolesne, čiste gubave. Sve se to ispunjava po Isusovim obećanju: ako me ljubite i veća djela ćete činiti (Iv 15,10-13). Ta im je vlast darovana da drže ovce na okupu i da u Božje ime i na Božji način vode brigu oko njih.

Vjernici nisu tek tako ovce. Svi po krštenju postajemo Božja svojina, kraljevstvo svećenika i narod svet. I svakom pojedincu po krštenju i krizmi dodijeljena je sila Duha Svetoga. No, on ima drugu ulogu, nego što ima svećenik. Međutim, pozvan je u sili Duha prenositi Radosnu vijest o kraljevstvu Božjem i time pomoći Isusu da se na vidljiv način svi ljudi saberu u jedno, kako ne bi bilo ovaca koje lutaju. I po laicima Gospodin čini velika čudesa i time se proslavlja njegova prisutnost u Crkvi.

Pater Arek Krasicki, Družba Duha Svetoga, Osijek

Preporučeno

Leave a Comment