Isusovo uzdignuće i Marijino uznesenje

by admin

Gospina je najveća čežnja bila biti potpuno ujedinjena s Bogom. Bog ju je izabrao prije svih vjekova za majku svoga Sina. Bogorodica Djevica, Gospa je uzdignuta na nebo s tijelom i dušom. Stoga s Marijom započinje punina vremena (Gal 4,4). Ona je najsavršenija slika i ostvarenje Crkve. Marija Djevica sudjelovala je slobodnom vjerom i posluhom u ljudskom spasenju. Rekla je svoje „Da“ u ime čitavoga čovječanstva. Po svojoj poslušnosti postala je nova Eva, majka živih. Bog je Mariju okrunio najvišom slavom, uznesena je na nebo s tijelom i dušom.

Velika Gospa je blagdan Uznesenja BDM. Drugi vatikanski sabor između ostalog kaže: “Crkva se u Mariji divi i uzvisuje najodličniji plod otkupljenja, i u njoj s radošću promatra, kao u najčistijoj slici, ono što sama želi da bude i nada se da će biti.“ Katekizam ističe kako Crkva u Mariji štuje najčistije ostvarenje vjere.

Vjerujem da svatko od nas, poput Marije, želi biti potpuno ujedinjen s Bogom. Marija je živa s dušom i tijelom na nebu. Otvorena je za komunikaciju sa svojom djecom. Ona je majka Crkve. Uvijek je pokraj svoje djece.

Jedni teolozi kažu da Marija usnula na trenutak, kako bi s dušom i tijelom mogla otići na nebo. Drugi kažu da Marija nikad nije umrla, no njezina se smrt dogodila zajedno sa smrću Isusa na križu. U tom trenutku dogodilo se Isusovo uzdignuće, a ujedno i Gospino uzdignuće. Isus je umirao na križu kao na prijestolju. Njegova je smrt pobjeda na grijehom i đavlom. Tu je bila i njegova Majka. I upravo njoj Isus povjerava brigu za svoju Crkvu. Mi to ne razumijemo. No, za Boga nije ništa nemoguće. Tako je Isus već po svojoj kraljevskoj smrti uveo svoju majku na nebo. Marija, koja se zove i Nova Eva, dakle majka, koja daruje život, postala je i vrata, kroz koja se ulazi u nebo.

Ona nas bez prestanka poziva na obraćenje. Poziva da uzmemo u ruku Sveto Pismo i da ga čitamo. Poziva nas na čestu ispovijed, misu i sv. pričest. Sve to zbog toga da nas približi svome sinu i da se probudi u nama čežnja za Bogom.

Mnogi narodi i kraljevstva u svojoj povijesti osvjedočili su se čudesnom djelovanju Blažene Djevice Marije. Razgovarajmo s njom, molimo krunicu.

pater Arek Krasicki,CSSp , Osijek

 Fotografija: Dino Vučemilović Šimunović

Preporučeno

Leave a Comment