Plava crta
Nedjelja, 26.10.2014.

Facebook Facebook

Share
Like

Sve više vjerujem da mnogi ne osjećaju Božju ljubav. Rečenica „Bog me ljubi“, postala je apstraktna, a rekao bih za neke i neistinita, pa čak i smiješna. Umjesto nje postavlja se pitanje: „Kako me to Bog ljubi, kad ja to ne osjećam?“ U suprotnom, iskustvo Božje ljubavi prema čovjeku prožima cijelo njegovo biće. Daje sigurnost i nadahnjuje za novi životni polet.

Sama riječ ljubav toliko se potrošila da je izgubila svoj smisao. Ovaj svijet je ukrao ljubav. Umjesto nje, nudi pornografiju i erotiku, hedonizam i sebičnost te slobodne zajednice bez odgovornosti. Ljubav ne postoji bez odgovornosti za drugoga. Nedostatak iskustva Božje ljubavi dovodi do činjenice da i ja ne znam ljubiti i zato živim u strahu pred drugima. Međutim, ljubav se skriva u svakome. Ona kao da čuči izgurana nepotrebnim riječima i bezbožnim djelima. Potrebne su nam dvije stvari kako bismo živjeli Božju zapovijed ljubavi: „Ljubi Gospodina Boga svojega svim srcem svojim, i svom dušom svojom i svim umom svojim. Ljubi bližnjega svoga kao sebe samoga“. Dvije stvari pomažu nam u tome: Biblija, kao nadahnuta knjiga Duhom Svetim jer nosi izvorni i živi pojam ljubavi Boga prema čovjeku (usp. Sol 1, 5-10); osobno iskustvo ljubavi koje proizlazi iz proživljene Božje riječi. Čitajući Božju riječ, silom Duha Svetoga, aktiviramo ljubav koja je u nama. Duh Sveti, koji je ljubav između Oca i Sina, ulijeva u nas žar ljubavi i uči ljubiti kao što Bog ljubi. Čovjek je stvoren iz ljubavi da ljubi Boga i bližnjega svoga.

Zapovijed ljubavi je izvorna, dolazi od Boga. Ona je prva, a tek iza nje slijedi zapovijed: “Množite se i plodite!” Sa zapovijedi ljubavi povezuje se obećanje koje je dao Isus: „Ljubite jedan drugoga kao što sam ja ljubio vas! Ako ostanete u mojoj zapovijedi što god zamolite Oca mojega u moje ime, On će vam dati.“ (usp. Iv 14, 12-17). Zanimljivo, farizeji su dobro znali koja je prva zapovijed, a unatoč tome nisu to živjeli. Tri puta su glasno ponavljali tu zapovijed (Pnz 6,5), ali svojim srcem bili su daleko. Čini se također da su u većini slučajeva zanemarivali zapovijed ljubavi prema bližnjima. Zato im Gospodin po Mojsiju upućuje prijetnju: „Ako ne ljubite svoga bližnjega, moj će se gnjev raspaliti i mačem ću vas pogubiti.“ Isus je dobro poznavao njihova srca i želio je da oni žive istinu ljubavi, koju ispovijedaju ustima. To isto Isus traži od nas. On nas je osposobio da ljubimo kao što on ljubi. Po ljubavi Boga i bližnjega postajemo prepoznatljivi kao Isusovi učenici (Iv 13,35).

Svi znamo koja je prva i najvažnija zapovijed. No, često se pravimo “grbavi”. Teško nam je utjeloviti riječ posijanu u nama. Dobro poznajemo teoriju, ali s praksom je već gore. Nije istina da ljubavi nema u nama. Nju treba samo probuditi. Duh Sveti je djelotvoran i on može probuditi ljubav u nama. Kršćanin je taj koji ljubi Boga i bližnjega. No, često činimo pogrešku i toj ljubavi pristupamo čisto teorijski. Zapravo, Bog nije u našim životima na prvom mjestu. On ne zauzima naše misli, našu slobodnu volju, snagu. On ne ispunjava naše srce. Tražimo ga samo tada kad nam je potreban, a ne iz razloga čiste ljubavi. Slično se događa i s ljubavlju prema bližnjima, koje trebamo ljubiti kao samoga sebe. S velikom ljubavlju pristupamo onima koji su daleko od nas, a prema bližnjima često rasipamo duh mržnje. Pogledajmo sami kako izgledaju naši odnosi s najbližima: s djecom, mužem, ženom, punicom, svekrvom, poslodavcem, na ulici, u prometu, u susjedstvu. „Dječice, ne ljubimo riječju i jezikom, već djelom i istinom” (1 Iv 3, 18). Iza toga sv. Ivan dodaje „Kaže li tko da ljubi Boga, a mrzi brata svoga lažac je. Onaj, koji ne ljubi brata svoga kojega vidi, kako će ljubiti Boga, kojega ne vidi?“ (1 Iv 4,20)

Mnoga braća i sestre vape za našom pomoći. Bog će nagraditi one koji su iskazivali ljubav prema bližnjima bezuvjetno. Jer, ljubav prema Bogu mjeri se ljubavlju prema bližnjemu. Neka Isusova poruka bude jasna:“ Ako želiš ljubiti Boga, ljubi bližnjega svoga kao sebe samoga!“

pater Arek Krasicki, CSSp, Osijek

Nedjelja, 26.10.2014.
Facebook Facebook
Share
Like

Povezani članci

Plava crta
Ovaj članak nema povezanih članaka

Odgovori

DUHOVNOST OSJEČKIH STUDENATA
crta
Misija DUHOS-a je unošenje oduševljenja zdrave kršćanske duhovnosti na Sveučilište J.J. Strossmayera, promičiću vjeru i znanje kao dvije komplementarne dimezije, te duhovnost u svim aspektima suvremenog studentskog i svakodnevnog života.