Mesija jest i ponovno će doći (Iv 1,6-8, 19-28)

by admin

Imam sve snažniji dojam da nam pojam mesijanizma postaje sve više tuđ i dalek. Literatura govori o mnogim mesijama koji su se žrtvovali za narod. Tako je i Isus u literaturi predstavljen kao mesija jer je umro za narod. Njegov se lik našao među Prometejem i narodnim herojima. Nitko se ne buni zbog toga. No, za nas je Isusovo mesijansko poslanje nešto posve drugo i ono nema ništa zajedničkoga s Prometejem ili bilo kojim drugim mitskim ili povijesnim likovima. Na ovogodišnjem simpoziju bibličara postavljeno je pitanje tko to Isus Mesija danas i što on znači današnjem naraštaju? Odgovori su bili puno kompliciraniji naspram tog jednostavnog pitanja. Pokušavamo odgovoriti isključivo na znanstvenoj razini. To pitanje mi se snažno urezalo u srce jer do sada nisam tako razmišljao o Isusu koji je Mesija, odnosno Krist. Sve primamo zdravo za gotovo, a onda kada dođe proba vjere sve se jednostavno raspada. Shvatih također da je na to pitanje potreban odgovor koji dolazi iz srca, iz duboke vjere u bezuvjetnu ljubav Boga prema čovjeku.

Stari su ljudi iščekivali mesiju, o kojemu su pisali proroci nadahnuti Duhom Svetim. Na mnogim se biblijskim mjestima govori o Mesiji koji će doći i koji će uspostaviti potpuni mir između Boga i čovjeka te između ljudi. Mesija je Očev dar i njegov izaslanik. No, nitko nije znao kada će doći, ni kako će izgledati. Naslućivalo se da će biti iz Davidove loze. Mnogi su zbog toga bili u nedoumici. Tražili su rješenja i odgovore na vlastitu ruku što je na kraju rezultiralo općom konfuzijom i potpunim razjedinjenjem u narodu (usp Iv 7, 27; 7,42). No, oni koji su pronašli Mesiju nisu mogli prestati klicati od radosti i radosnu su vijest prenosili drugima: „Našli smo onoga o kome je Mojsije pisao u Zakonu, i proroci također: Isusa iz Nazareta (…) Dođi i vidi!“ (usp. Iv 1, 46-47) To je bio trenutak koji je potpuno promijenio živote prvih učenika. Veliku ulogu u prepoznavanju Isusa Krista imao je Ivan Krstitelj.

On je posvjedočio za Svjetlo i pokazao Isusa Krista kao Jaganjca Božjeg. On sâm je dobro znao da nije Mesija iako je poslan od Boga. Divan je taj Ivan Krstitelj. Neka svima nama bude poticaj u upoznavanju Isusa Krista. Ivan je ponizan jer je svjestan svojega identiteta. On se ne pravi da je netko drugi, ono što nije. Samo je ponizan čovjek ispunjen Duhom Svetim. Mesija daje Duha Svetoga onima koji su žedni i željni njegove snage (usp. Iv 7,39). Duh Sveti silazi poput potoka vode. On daje život.

Sveti Pavao nas upozorava da ne ugasimo plamen Duha Svetoga. Kako ga možemo utrnuti? Vrlo jednostavno, zbog naše bahatosti. Kada se pravimo onima koji nismo i odbacujemo istinu o sebi. Oholost uništava relaciju s Bogom. Klonimo se makar sjene zla i ne preziremo proroštva. Tomu se treba suprotstavljati molitvom, zahvaljivanjem i radošću koja izvire iz čistoga srca (usp. 1 Sol 5,16-24). Gospa je pjevala svoj hvalospjev upravo u tom duhu (Lk 1,46-54). On je povjerovala Božjoj riječi i obećanju. Na putu poniznosti i zahvalnosti lakše je prepoznati Božji prst. Tada Bog u Isusu Kristu postaje bliži, a sve ostalo dobiva svoj pravi smisao. Poravnajmo svoje putove i uistinu upoznajmo Isusa Krista u njegovoj riječi i svakom sakramentu, a osobito u euharistiji. On nas siti do sita. On je vrata koja nam daju život. Mesija je Svjetlo koje raspaljuje našu radost i pokazuje nam put. Daje smisao našem životu. Pretvara plač u radost po nadi, koju udahnjuje u sili Duha Svetoga. Pronaći Mesiju znači pronaći istinsku sreću. Odbacimo svaki grijeh, koji uništava našu povezanost s Kristom. Tako ćemo postati njegovi istiniti svjedoci poput Marije i Ivana Krstitelja.

 Pater Arek Krasicki, CSSp, Osijek

Preporučeno

Leave a Comment