Plava crta
Četvrtak, 25.06.2015.

Facebook Facebook

Share
Like

Duhovna bitka “Ja sam trs, vi ste mladice. Tko ostaje u meni i ja u njemu, rodi mnogo roda. Jer bez mene ne možete ništa učiniti.” (Iv 15, 5) Činjenica je da se u nama svakodnevno i u svakom trenutku odigrava duhovna bitka, no problem je što mi često ne vjerujemo da postoji duhovna stvarnost. Bitka može biti koliko smo sabrani na Svetoj Misi, trebamo li uzvratiti ružnu riječ ili djelo onome tko je isto učinio nama, hoćemo li pomoći čovjeku da se ustane ako je pao ili ćemo samo produžiti jer smo na biciklu ili trebamo li dati milostinju ako sumnjamo da je onaj koji prosi varalica. Sveti Sakramenti su oružje kojim se borimo u našim duhovnim bitkama, kao i svakodnevna molitva. Sam Isus je rekao “Bdijte i molite da ne padnete u napast!” (Matej 26, 41) Ne trebamo u svemu tražiti đavla, ali moramo biti svjesni da opasnost postoji. Zato nas Bog priprema tijekom cijeloga života za određene stvari kako bi postali jači i imali snage oduprijeti se silama Zla. Isus je dao svoj život za nas jer nas ljubi i jer smo mi Njegova braća i sestre, a djeca Njegovoga oca i to si trebamo posvijestiti svaki puta kada osjetimo da smo se našli u duhovnoj bitci. Isus nas poziva da budemo Njegovi hrabri vojnici i da se borimo za ljubav, praštanje, lijepu riječ i mnogo toga, što nam je On sam svojim životom pokazao. Mi smo često puta lažni heroji i djeve, ali Isus nas je pozvao da ga slijedimo, jer je on pravi heroj. Išao je do kraja, do smrti na križu, za spas ljudi. U posljednje vrijeme Gospodin podiže mlade, mnogi dolaze sve više u molitvene zajednice, na klanjanja, zborove i promoviraju čistoću tijela, teže svakodnevnoj Svetoj Misi. Ipak, često puta sve nam se to učini kao da nema smisla. To je Sotonina laž kojom nas želi obeshrabriti, jer zna ako ustrajemo da će on izgubiti. Bog nas poziva da ustrajemo, jer svaka naša kap znoja i pobjeda protiv zlih poticaja vodi k nečemu višem. Vodi do toga da Gospodin pravi taktiku protiv Zla i da nas priprema za sve ono što nas u životu čeka. To itekako ima smisla. U duhovnome ratu mi rastemo. Sveti Pavao se nakon svoga obraćenja u Damasku tri godine pripremao prije nego li je počeo sa svojim djelovanjem. Kao što i za nogometnu utakmicu treba trenirati da bi imao kondicije, tako je i sa duhovnim utakmicama. Gospodin nas priprema za nešto fantastično i to neće trajati samo neko vrijeme, On nas priprema za Vječnost. Mnogi misle kada odgovore Božjem pozivu, bio to brak ili služba u Crkvi, da će odmah postati sveti i da će tako živjeti do kraja života. No to nije tako. Bog nas izgrađuje kako bi i našu djecu i duhovnu djecu mogli podučavati pravim vrijednostima i njih pripremati za ono što će ih snaći, jer smo i za njih odgovorni, ne ovisimo sami o sebi. Kada tražimo ženu ili muža, ne smijemo ići s mislima “da meni bude dobro”, jer Gospodin želi da oboma bude dobro, ali i našoj djeci. Dopustimo Gospodinu da nas trenira, jer kasnije ćemo biti postavljeni na prvu crtu, bit ćemo u naletu jačeg napada. Strpi se, sve ima smisla, Bog će ti dati snage da sve izdržiš, zato se nemoj bojati. Nisu duhovne bitke samo za naočigled jake ljude, Duh Sveti se koristi svima nama da naša djela budu sveta. Našim posvećenjem i drugi narod postaje svetiji, jer svetost ne ostavljamo samo za sebe, nego ga širimo. Tako postaje na Zemlji vidljivo Kraljevstvo Božje. Bog je rekao “Evo činim sve novo!” (Otk 21, 5) Kad đavao uzme čovjeku smisao svega slijede samoubojstva, otpadništvo Crkve. Ali svaki naš dolazak na Svetu Misu i susrete s Bogom imaju smisla! Kad bi svatko rekao ili si posvijestio barem jedno svjedočanstvo što mu je Bog učinio, kako mu je pomogao, kako je nešto loše okrenio na dobro, shvatili bi kako ništa nije uzalud. Nadamo se jer je Gospodin uskrsnuo i rekao da nam ide pripraviti stan. Poslao nam je Duha Svetoga da ga zazovemo u svakom trenutku u kojem osjetimo napast, jer On nas neće ostaviti nezaštićene. “Nadmoćno pobjeđujemo sve što nas snađe u Kristu koji nas voli. Čvrsto vjerujem da nas ni smrt, ni život, ni anđeli ni demoni, ni sadašnjost ni budućnost, ni sile, ni dubina ni visina, ni bilo koje stvorenje neće moći rastaviti od ljubavi Božje objavljene u našemu Gospodinu Kristu Isusu.” ( 1. Rimljanima 8, 37-39) “Ako je Bog za nas, tko će biti protiv nas?” (1. Rimljanima 8, 31)

Četvrtak, 25.06.2015.
Facebook Facebook
Share
Like

Povezani članci

Plava crta
Ovaj članak nema povezanih članaka

Odgovori

DUHOVNOST OSJEČKIH STUDENATA
crta
Misija DUHOS-a je unošenje oduševljenja zdrave kršćanske duhovnosti na Sveučilište J.J. Strossmayera, promičiću vjeru i znanje kao dvije komplementarne dimezije, te duhovnost u svim aspektima suvremenog studentskog i svakodnevnog života.