O bacanju kocke i molitvi (Iv 17,11-19)

by abuzgo

Kako je to lijepo, Crkva moli, baca kocku i Bog sam izabire slijedećeg apostola – Matiju. To je veliko povjerenje čovjeka u Boga koji sve traži od njega. Tako bi svaki kršćanin trebao tražiti Božju volju. Možda danas ne treba bacati kocku jer ona je već bačena ali svakako moliti i u molitvi prepoznati put. Naravno, stvar nije laka jer Bog govori ali teško nam je prilagoditi se na tu frekvenciju.
U Novom Zavjetu postoji još jedno mjesto kada je bačena kocka. To je trenutak kada su vojnici bacili kocku za Isusovu haljinu (Iv 19,24). Tada, na smrtnom času oduzeli su mu sve što je imao. Ne samo život nego i zadnju haljinu.
Čini mi se dopuštenim reći da je i sam Isus bacio kocku. Odnosno, stavio je svoj život za druge. On sam skinuo je sa sebe haljinu, kleknuo pred apostole i oprao im noge. Rekao im je: Zapovijedam vam da činiti jedni drugima isto. To je nova zapovijed. Svaki biskup, svaki svećenik, svaki vjernik je pozvan na to što je učinio Isus, skinuti sa sebe haljinu i oprati noge drugima. To je trenutak i naše smrti kada umire egoizam u nama. Tako rade kršćani!
Tko je kršćanin? To si ti i ja! Tako se zovemo. To je naše ime! Većina ljudi, pa i sami svećenici, htjeli bi pred svojim imenom i prezimenom imati čudotvorna slova, magistar, doktor. Međutim, stavimo ispred naših imena jedno drugo ime – kršćanin! Da ti si kršćanin.
Tvoje ime kršćanin, znači Istina, to znači i pomazan. Tvoje ime dolazi od onoga koji je bacio sav svoj život na kocku i urmo za tebe – Isus Krist.
Odaberi sam kocku koju želiš baciti. Možda onu koju su bacili vojnici u želji oduzimanja svega drugom čovjeku pa čak i tada kada umire. Pitaj se spadaš li u tu grupu koja iskorištava druge, podmeće im noge. Ili možda ćeš učiniti ono što je učinio Isus. Past ćeš na koljena i onima koji te uništavaju ćeš oprati pomalo zaudarajuću nogu. Znam, teško je to učiniti, ali takvi su kršćani, spremani darovati svoj život sve do kraja. Juda to nije mogao shvatiti zato je njegovo mjesto zauzeo Matija.
Želim prijeći s riječi na djela. Čini mi se da često ostajem u teoriji. Branim se. U sebi izmišljam govor kako ću vratit drugom za sve što mi je učinio. Međutim, vidim da to nije put. Tada se osjećam još gore, mučim sebe i druge oko sebe.
Isus moli za nas. On moli svoga i našeg Oca da nas očuva u njegovu imenu. Nama to ništa ne znači i četo pokraj te rečenice prolazimo ravnodušno. Ime u hebrejskom jeziku označava bit. Božja srž jest biti. On jest. Drugo Božje ime je Ljubav. Kršćani su zaštićeni Božjim imenom. Bog je garancija našeg ispunjenja.
Mnogi se boje i strahuju pred budućnošću. Ali tvoj život nije puka sudbina, jer zaštićen si Božjim Imenom. Tvoj život nije niz besmislenih epizoda, nego Bog u svojoj Providnosti brine za tebe. Kršćanin si, pomazanik. Isus je za tebe iznova spreman skinuti haljine i umrijeti. Možda imaš problem s kockom jer želja za dobivanjem i hazardom došla ti je sve do grla. Sjeti si Isusove smrti, On je ostavio sve radi tebe. I kada dođeš do provalije i više ne možeš naprijed, znaj On je tu i skočit će još prije tebe samo da ti sačuva život.
Stani malo i zaroni u molitvu, sigurno ćeš prepoznati Božje tragove u povijesti svoga života.
AK/ASZ

Preporučeno