Plava crta
Srijeda, 17.10.2012.

Facebook Facebook

Share
Like

 

Cilj je ovoga Katekizma organski i sintetički izložiti bitne i temeljne sadržaje katoličke nauke o vjeri i moralu, u svjetlu Drugoga vatikanskog sabora i cjelokupne crkvene predaje.

Poglavita su mu vrela: Sveto pismo, sveti Oci, Liturgija i crkveno Učiteljstvo. Određen je da posluži kao “polazna točka za katekizme i priručnike koji se sastavljaju u raznim zemljama”.

Ovaj je Katekizam namijenjen prvenstveno onima koji su odgovorni za katehezu: najprije biskupima kao učiteljima vjere i pastirima Crkve. On im se pruža kao sredstvo u vršenju učiteljske zadaće u narodu Božjem. Preko biskupa Katekizam je namijenjen sastavljačima katekizma, svećenicima i katehistima. A s korišću će ga čitati i svi drugi kršćanski vjernici.

Izvor:KKC 11-12

 

Srijeda, 17.10.2012.
Facebook Facebook
Share
Like

Povezani članci

Plava crta
Ovaj članak nema povezanih članaka

Odgovori

DUHOVNOST OSJEČKIH STUDENATA
crta
Misija DUHOS-a je unošenje oduševljenja zdrave kršćanske duhovnosti na Sveučilište J.J. Strossmayera, promičiću vjeru i znanje kao dvije komplementarne dimezije, te duhovnost u svim aspektima suvremenog studentskog i svakodnevnog života.