Plava crta
Petak, 15.11.2013.

Facebook Facebook

Share
Like

“Znamo da Bog u svemu na dobro surađuje s onima koji ga ljube (…) Jer koje predvidje, te i predodredi da budu suobličeni slici Sina njegova te da on bude prvorođenac među mnogom braćom. Koje je pak predodredio, te je i pozvao; koje je pozvao, te je i opravdao; koje je opravdao, te je i proslavio” (Rim 8,28-30).

“Svi vjernici, bilo kojeg staleža i stupnja, pozvani su na potpun kršćanski život i na savršenu ljubav”. Svi su pozvani na svetost: “Budite dakle savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski” (Mt 5,48):

Da postignu tu savršenost, neka se vjernici služe silama primljenim po mjeri Kristova dara da se (…) u svemu poslušni volji Očevoj posvete slavi Božjoj i službi bližnjemu. Tako će svetost Božjega naroda dati obilate plodove, kako to u povijesti Crkve izvrsno dokazuju životi tolikih svetaca.

Izvor: KKC 2012–2013

Petak, 15.11.2013.
Facebook Facebook
Share
Like

Povezani članci

Plava crta
Ovaj članak nema povezanih članaka

Odgovori

DUHOVNOST OSJEČKIH STUDENATA
crta
Misija DUHOS-a je unošenje oduševljenja zdrave kršćanske duhovnosti na Sveučilište J.J. Strossmayera, promičiću vjeru i znanje kao dvije komplementarne dimezije, te duhovnost u svim aspektima suvremenog studentskog i svakodnevnog života.