Plava crta
Nedjelja, 3.11.2013.

Facebook Facebook

Share
Like

Postoji određena sličnost između jedinstva među božanskim osobama i bratstva što treba da ga ljudi među sobom uspostave.

Da se razvije u skladu s vlastitom naravi, ljudskoj osobi je potreban društveni život. Nekoja društva, kao što su obitelj i građanska zajednica, neposredno odgovaraju ljudskoj naravi.

“Počelo, subjekt i svrha svih društvenih ustanova jest i mora biti ljudska osoba”.

Treba poticati na široko sudjelovanje u društvima i savezima.

Prema načelu supsidijarnosti ni država ni neko više društvo ne smiju zamijeniti inicijativu i odgovornost osoba i posrednih tijela.

Društvo mora pomagati a ne priječiti vršenje kreposti. Ono se mora nadahnjivati ispravnom ljestvicom vrednota.

Ondje gdje grijeh izopaćuje društveno ozračje, treba se uteći obraćenju srdaca i Božjoj milosti. Ljubav potiče na pravedne reforme. Nema rješenja društvenog pitanja izvan Evanđelja.

“Nema vlasti doli od Boga: koje postoje, od Boga su postavljene” (Rim 13,1).

Svakoj ljudskoj zajednici potrebna je vlast da se očuva i razvija.

“Politička zajednica i javna vlast temelje se na ljudskoj naravi i zato pripadaju redu koji je Bog ustanovio”.

Vlast se zakonito vrši ako se trudi oko ostvarivanja općega dobra društva. Da to postigne, mora se služiti moralno prihvatljivim sredstvima.

Različitost političkih poredaka zakonita je uz uvjet da oni pridonose dobru zajednice.

Politička vlast mora se vršiti unutar granica moralnog reda i jamčiti uvjete djelovanja u slobodi.

Opće dobro obuhvaća “skup onih uvjeta društvenog života koji skupinama i pojedincima omogućuju da potpunije i lakše dođu do vlastitog savršenstva”.

Za opće dobro bitno je troje: poštovanje i promicanje temeljnih prava osobe; blagostanje ili razvitak duhovnih i vremenitih društvenih dobara; mir i sigurnost skupine i njezinih članova.

Društvo jamči društvenu pravednost kad ostvaruje uvjete koji udruženjima i pojedincima omogućuju postići ono na što imaju pravo.

Poštivanje ljudske osobe vodi tome da u drugomu promatramo “svoj drugi ja”. To uključuje poštivanje temeljnih prava što proistječu iz nutarnjeg dostojanstva osobe.

Jednakost ljudi temelji se na njihovu osobnom dostojanstvu i na pravima što odatle proistječu.

Razlike među osobama jesu u Božjem planu jer on hoće da trebamo jedni druge. One moraju poticati na ljubav.

Jednako dostojanstvo ljudskih osoba traži napor za smanjenjem pretjeranih društvenih i ekonomskih nejednakosti. Ono potiče da se uklone nepravedne nejednakosti.

Solidarnost je prava kršćanska krepost. Ona ostvaruje uzajamnost u duhovnim dobrima još više nego u materijalnima.

 

Izvor: KKC  1890–1896; 1918-1925;  1943-1948

 

Nedjelja, 3.11.2013.
Facebook Facebook
Share
Like

Povezani članci

Plava crta
Ovaj članak nema povezanih članaka

Odgovori

DUHOVNOST OSJEČKIH STUDENATA
crta
Misija DUHOS-a je unošenje oduševljenja zdrave kršćanske duhovnosti na Sveučilište J.J. Strossmayera, promičiću vjeru i znanje kao dvije komplementarne dimezije, te duhovnost u svim aspektima suvremenog studentskog i svakodnevnog života.