Plava crta
Srijeda, 15.06.2011.

Facebook Facebook

Share
Like

„Čuvajte se kvasca farizejskoga, to jest licemjerja. Ništa nije skriveno što se neće otkriti ni tajno što se neće saznati. Naprotiv, sve što u tami rekoste, na svjetlu će se čuti; i što ste po skrovištima u uho šaptali, propovijedat će se po krovovima.“ Lk 12, 1-3

Čini se da se baš svaki redak Evanđelja ostvaruje, niti jedan neće ostati neoživljen, baš kako je Isus i obećao. Na tu me istinu podsjetila jedna sitnica povodom okupljanja vjernika za nedavne posjete poglavara katoličke Crkve, i aktualnog pape, Benedikta XVI. Cijeloga sam vikenda bila pod dojmom papine skromnosti, jednostavnosti i dubine njegove riječi. Poruke su snažne i duboke, ne ostavljaju ravnodušnima vjernika. Vjerujem ni nevjernika: gledajući okupljanja ljudi koji mole i žele samo dobro. Papine poruke pozivaju da priklonimo uho svoje na Božju riječ i zavirimo u svoj život kritički. Traže odluku i opredjeljenje-za Krista ili bez Krista (ako već ne protiv). Trećega puta ionako nema. Osjećala sam se nekako svevremeno i suvremeno. Doživjela sam papu i njegovu riječ mladom i istinitom. Poruka nije bila obojana ni nacionalno ni politički. Vrijedila je za sve ljude i nikoga nije vrijeđala. Pozivala je snagom božanske privlačnosti. Sve bijaše dobro do trenutka kad se oglasio domaći biskup. I koristeći papin dolazak i okupljenu masu vjernika, uputio riječ kritike ili zahtjeva obnašateljima vlasti. Tražeći promjenu zakona i uvažavanje vrijednosti vjernika temeljenih na obiteljskom ćudoređu. Tražiti svoja prava ili zaštitu prava vjernika, uređenje i građenje pravednijeg društva za većinu i za manjine dužnost je svakog biskupa, svećenika i vjernika-laika. Ništa ne bi bilo sporno, kada se za taj podvig s pozicije trenutne (nad)moći ne bi koristila baš papinska zastava, zlorabeći tako vrijeme koji su vjernici došli iskoristiti za duhovni rast i svjedočanstvo svoga opredjeljenja, vjere i ljubavi. Još k tome, vremena za edukaciju vjernika i svakovrsnu pomoć mladim obiteljima i majkama imamo napretek, a tajming za promjenu zakona je loš.

Volim Crkvu. Vjerujem da je 2000 godina vodi Duh Sveti. Ali onog časa kada ljudi misle da su u pravu i da trebaju nekomu zadati udarac-bivaju udareni. Bog valjda nikada ne odustaje od svojih riječi i ne ide protiv sebe, čak ni kada bi možda trebao zaštititi svoje. On jednostavno pusti da osramoćen ode onaj koji se stavlja iznad drugoga. Zadaću institucionalne crkve vidim u osposobljavanju ljudi za zauzet vjernički život, za preuzimanje odgovornosti u društvu, u poticanju hrabrosti za preuzimanje svoga mjesta u društvu i zauzetu borbu za pravedan svijet. Manje ju vidim u iscrpljujućem navještanju normi koje sve manje i sama živi jer je duboko načeta materijalizmom i pomamama svijeta, često se opredjeljujući radije za zaštitu vlastitih interesa nego za prava pojedinaca i cijelih skupina. I ovaj je skup pokazao da pojedini članovi slabo poštuju redoviti vjernički molitveni hod koji jedini može dovoditi Božji duh u svijet i činiti vjerodostojnim svako navještanje Isusa Krista. Zato se Crkva naših dana sve češće doima kao da se ne snalazi u vremenu i da ne pronalazi prave odgovore.

Doček pape bio je na zavidnoj razini. Ponosna sam na riječi predsjednika Josipovića, sve je sažeo tako jednostavno i toplo, shvaćajući i procjenjujući ovaj događaj važnim i dobrodošlim svim ljudima. Obradovala me srdačnost premijerke i poletnost kojom je slavila euharistiju na hipodromu. Uvidjela sam da možemo učiti jedni od drugih i da nikakve predrasude ne vrijede. Bog je Duh i puše gdje hoće. Kad bismo barem zaživjeli poruke koje je ostavio duboki Benedikt, neovisno izjašnjavamo li se vjernicima, ateistima, agnosticima ili trenutno rezerviranim promatračima.

A vjernicima ostaje znati: „Čuvajte se kvasca farizejskoga, to jest licemjerja. Ništa nije skriveno što se neće otkriti ni tajno što se neće saznati. Naprotiv, sve što u tami rekoste, na svjetlu će se čuti; i što ste po skrovištima u uho šaptali, propovijedat će se po krovovima.“ Lk 12, 1-3

prof. dr. sc. Marcela Šperanda

Srijeda, 15.06.2011.
Facebook Facebook
Share
Like

Povezani članci

Plava crta
Ovaj članak nema povezanih članaka

Odgovori

DUHOVNOST OSJEČKIH STUDENATA
crta
Misija DUHOS-a je unošenje oduševljenja zdrave kršćanske duhovnosti na Sveučilište J.J. Strossmayera, promičiću vjeru i znanje kao dvije komplementarne dimezije, te duhovnost u svim aspektima suvremenog studentskog i svakodnevnog života.