Zlo nije apstrakcija

by Duhos

TALIJANSKI EGZORCIST ISUSOVAČKOM VRHOVNOM POGLAVARU:
“Ne, đavao nije samo simbol.“
Lima, Peru, 2.lipnja 2017. (CNA/EWTN News)
Talijanski svećenik i egzorcist Sante Babolin rekao je: „DA, đavao, sotona postoji – zlo nije apstrakcija“. Nadovezao se na izjave vrhovnog poglavara Družbe Isususove Artura Sosa, koji je u svom intervjuu za španjolske novine El Mundo rekao da imamo simbolične figure kao što je đavao da bismo izrazili zlo, a da tom mogu pridonijeti i socijalne prilike, jer postoje ljudi koji djeluju na zao način, jer je društveno okruženje takvo da je teško djelovati suprotno.
Govoreći za AC (2. lipnja) pater Babolin podsjetio je na nekoliko mjesta u dokumentima Crkve koji pokazuju stavove Crkve i vjeru u stvarno postojanje đavla. Pater Babolin podsjetio je na dokumente IV. Lateranskog koncila iz 1215., u kojem stoji da „kršćani vjeruju i ispovjedaju da je Bog ni iz čega stvorio duhovno, materijalno, tjelesno, anđeoski svijet i ljude.
Bog je sotonu i druge đavle stvorio kao anđele dobre prirode, ali oni su sami od sebe odlučili postati zli, naglašava tekst toga Koncila.
Pater Babolin, poznat kao egzorcist iz Padove, također je podsjetio na dva govora pape Pavla VI. iz 1972. u kojima je papa potvrdio postojanje sotone.
29. lipnja 1972. Pavao VI., aludirajući na suvremenu situaciju u Crkvi, u svojoj je homiliji rekao da izgleda „da je dim sotone“ ušao u hram Božji. Iste te godine, 15. studenog, papa Pavao VI. upozorio je „da je jedna od najvećih potreba Crkve“ obrana „od zla koje nazivamo đavao“.
Pater Babolin primijetio je da i suvremeni Katekizam Katoličke Crkve uči da postoji đavao u stvarnosti, a ne apstraktno. U molitvi Oče naš, u paragrafu 2851. molimo „nego izbavi nas od zla“ što znači „sačuvaj nas od Zla“ i da je zlo stvarno, a ne apstraktno. Sotona je samo Zlo, anđeo koji se suprotstavio Bogu. Đavao je onaj koji krši, „križa“ plan Božji i njegovo djelo spasenja, koje je ispunjeno u Kristu.
Pater Babolin kaže da bi vjernici trebali poznavati:
– stav Četvrtog Lateranskog Ekumenskog Koncila,
– stav pape Pavla VI.
– stav koji je zabilježen u Katekizmu kao „tri neoborive točke o postojanju đavla“.

Tags: Catholic News, egzorcizam, Isusovci, Sotona
Ana Penić

Preporučeno