Predragi,

Nastavljamo s govorom o Mariji, saborskih Otaca II. Vatikanskog koncila u dogmatskoj konstituciji o Crkvi Lumen Gentium. Uz to vam donosimo video zbora mladih “Boanerges” iz župe sv. Euzebija i Poliona u Vinkovcima koji su se uključili u ovo širenje marijanske pobožnosti pjesmom “Jedina”. Također započet ćemo i devetnicu Duhu Svetome kojom ćemo se pripraviti za slavlje Duhova.

Dok je Crkva u Preblaženoj Djevici već prispjela k savršenstvu u kojemu je bez ljage i nabora (usp. Ef 5,27), Kristovi se vjernici još trude da pobjeđujući grijeh rastu u svetosti; radi toga uzdižu svoje oči k Mariji, koja pred svekolikom zajednicom izabranih sja kao uzor kreposti. Razmišljajući na pobožan način o njoj i promatrajući je u svjetlu Riječi koja je postala Tijelom, Crkva sa strahopoštovanjem prodire dublje u vrhunsko otajstvo utjelovljenja te se sve više i više suobličuje sa svojim Zaručnikom. A jer je Marija najdublje ušla u povijest spasenja te na neki način u sebi ujedinjuje i odražava najveća načela vjere, ona – dok se o njoj propovijeda i iskazuje joj se štovanje – poziva vjernike k svojem Sinu, k njegovoj žrtvi i k Očevoj ljubavi. Crkva, pak, idući za Kristovom slavom, postaje sličnija svojem uzvišenom uzoru time što stalno napreduje u vjeri, nadi i ljubavi te u svemu traga za Božjom voljom i tu volju vrši. Stoga i u svojem apostolskom radu Crkva s pravom gleda na onu koja je rodila Krista, začetog po Duhu Svetom i rođenoga od Djevice, da se on po Crkvi rodi i raste također u srcima vjernika. Ta je Djevica u svojem životu postala uzorom onoga majčinskog čuvstva kojim trebaju biti oduhovljeni svi oni koji u apostolskom poslanju Crkve surađuju u preporodu ljudi. (LG 65)

Prisjetimo se:
II. Vatikanski sabor najavio je papa Ivan XXIII. 25. siječnja 1959. godine. Koncil je započeo s radom 11. listopada 1962. godine, a zaključen je na svetkovinu Bezgrješnog začeća Blažene Djevice Marije, 8. prosinca 1965. godine. Zaključio ga je papa Pavao VI.

Zadatak: Danas je prvi dan Devetnice Duhu Svetomu. Uđimo s Marijom u dvoranu posljednje večere i molimo zajedno s njome da Gospodin baci oganj svojega Duha kako bi obnovio i preobrazio ono staro i grešno u našem životu i dao novi Dah svojoj Crkvi.

Svaki dan devetnice započinjemo Himnom Duhu Svetom te nastavljamo s molitvom za određeni dan.

Dok moliš, posvijesti si da moliš zajedno sa cijelom Crkvom koja se priprema za proslavu silaska Duha Svetoga te da i tebe Bog po svom Svetom Duhu obiluje darovima. Moli za to i predaj mu sav svoj život. Neka se Bog po tebi proslavi. Budi ustrajan u molitvi kako bi primio puninu milosti Duha Svetoga i oživio sve ono što ti je po krštenju darovano. Osim predložene uvodne molitve za svaki dan, Bogu s vjerom i pouzdanjem predaj i nakane svoga srca i potrebe svojih bližnjih. Neka živi Bog bude djelotvoran i proslavljen u tvom životu, po sili i snazi Duha Svetoga.

1. dan

Duše Sveti, Gospodine i životvorče, molim za tvoju svetu prisutnost u mom životu. Pomozi mi u molitvi ove devetnice kojom se pripremam za slavlje tvog silaska među apostole. Na isti način, ti se želiš snažno nastaniti u mom životu i obnoviti milosti koje su mi udijeljene po krštenju.

Molim te, Gospodine, za ustrajnost u molitvi i otvorenost tvojim darovima, koji neka budu na slavu Bogu, na služenje Njegovoj Svetoj Crkvi i kao pomoć širenju Božjeg kraljevstva na ovom svijetu.

Ispuni me, Duše Sveti, milostima i darovima koji su mi potrebni  da ostvarim svoj život u punini Božjeg milosrđa.

Duše Sveti, obnovi me u radosti i slobodi djeteta Božjega te mi podari istinsko spoznanje Božje ljubavi.

Amen, aleluja.

Preporučeno