Sveopća molitva poznata pod imenom pape Klementa XI.

by abuzgo

Vjerujem, Gospodine, ojači mi vjeru; nadam se, učvrsti mi nadu; ljubim te, ražari mi ljubav; kajem se, produbi mi kajanje. Klanjam ti se kao prvom počelu; čeznem za tobom kao za posljednjim ciljem; hvalim te kao vječnog dobrotvora; zazivam te kao branitelja i pomoćnika. Svojom me mudrošću vodi, pravednošću uzdrži, dobrotom tješi, moću štiti. Prinosim ti svoje misli da budu upravljene k tebi; riječi da govore o tebi; djela da budu po tebi; trpljenja da budu za tebe. Hoću što god ti hoćeš i zato jer hoćeš, hoću kako ti hoćeš i dotle dok hoćeš. Molim te, Gospodine, prosvijetli mi razum, zagrij volju, očisti srce i posveti dušu.

Daj da oplačem dosadašnja bezakonja, odbijem buduće napasti, ispravim krive navike, uzgojim prikladne kreposti. Dobri Bože, daj mi ljubav za te, mržnju na me, revnost za bližnjega, prezir svijeta. Da se trudim biti poslušan pretpostavljenima, služiti podložnicima, pomagati prijateljima, praštati neprijateljima. Da požudu svladam strogošću, lakomost darežljivošću, srdžbu blagošću, mlakost revnošću.

Da u odluci budem mudar, u pogibli postojan, u nevolji strpljiv, u sreći ponizan. Učini me, Gospodine, sabranim u molitvi, trijeznim u jelu i piću, marljivim u službi, ustrajnim u odluci. Nadahni mi brigu za unutarnju neokaljanost, izvanjsku čednost, primjereno vladanje, uredan život. Da ustrajno i budno krotim svoju narav, gajim milost, opslužujem zakon, zaslužujem spasenje. Nauči me, kako je neznatno sve zemaljsko, uzvišeno sve božansko, kratko sve vremenito, trajno sve vječno.

Daj da se pripravim na smrt, uplašim suda, izbjegnem pakao, postignem raj. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

Preporučeno