Večernji susret

by abuzgo

Isuse, dođoh Ti reći, kako me u grlu guši…od isplakanih suza kako me boli u duši.

Dođoh Ti šaptat kako mi križ izrani rameni kako ga teško nosim jer je pretežak za me.

Dođoh Ti se tužit u suton ovoga dana,
jer me odviše peče i boli ova rana.

Kleknuh da Ti se jadam, ali me zbuni Tvoje raspelo.

Žižak Ti osvjetli lice, raspeto, presveto tijelo.

U suzama, izmučen, izboden, raspet i sam, o, Bože, što da se tužim, pa mene je pred Tobom sram.

Gle, Ti nijemo šutiš, nikome se potužio nisi, a Tvoje presveto tijelo stravično na križu visi.

Probodene noge i ruke, probodeno je srce Tvoje.

Kako je tuga Tvoje teška i sitne boli moje.

Isuse, dođoh ti se jadat u suton ovoga dana, al` motreć tebe, iščeznu moja rana.

Preporučeno