Bog je ljubav

by abuzgo

Ako pokušaš u najtežem trenutku vidjeti Boga, tada ćeš prepoznati njegovu nazočnost jer je Bog ljubav.

Preporučeno