Radno vrijeme ureda

by abuzgo

Utorak – Petak: 09.00 – 12.00  Vikarijat – Ured za mlade (Josipa Jurja Strossmayera 58)
Utorak – petak: 16.00 – 18.00 Ured studentskog kapelana u Novom studentskom domu
Srijeda (dodatno): 19.30 – 20.30 Ured studentskog kapelana u Novom studentskom domu

* Razgovor ili ispovijed mogući su i izvan ovih termina uz prethodnu najavu i dogovor na mail: m.zigman6@gmail.com