Zapitaj se 4. korizmene nedjelje

by abuzgo

Iv 3,14-21

Reče Isus Nikodemu: »Kao što je Mojsije podigao zmiju u pustinji, tako ima biti podignut Sin Čovječji da svaki koji vjeruje u njemu ima život vječni. Uistinu, Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. Ta Bog nije poslao Sina na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu. Tko vjeruje u njega, ne osuđuje se; a tko ne vjeruje, već je osuđen što nije vjerovao u ime jedinorođenoga Sina Božjega. A ovo je taj sud: Svjetlost je došla na svijet, ali ljudi su više ljubili tamu nego svjetlost jer djela im bijahu zla. Uistinu, tko god čini zlo, mrzi svjetlost i ne dolazi k svjetlosti da se ne razotkriju djela njegova; a tko čini istinu, dolazi k svjetlosti nek bude bjelodano da su djela njegova u Bogu učinjena.«

Pitanja:

1. Vjeruješ li kako je Bog poslao svoga Sina da i tebe otkupi?
2. Jesi li svjestan koliko te Bog ljubi? Posvijesti si Njegovu ljubav i znakove Njegove ljubavi u tvome životu.
3. Ljubiš li svjetlost? Činiš li djela istine?

Ako se osjećaš kao da si trenutno u tami, otiđi na ispovijed. Dođi na svjetlost, razotkrij djela svoja. Milosrdni Otac te strpljivo čeka jer “Bog nije poslao Sina na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu.”

Preporučeno