Preporuka za čitanje: Riječi na putu

by Duhos

Preporučamo Vam iznimno korisno štivo pod naslovom Riječi na putu, austrijskog autora i biskupa Kurta Krenna. Kao svećenik, pastir, biskup, Kurt Krenn zalagao se za, kako Božju, tako i čovjekovu istinu, zaštitu života te valjano življenje katoličke vjere. U ovoj knjizi jasno se izlažu i kritički obrađuju različite problematike s kojima je čovječanstvo 21. stoljeća suočeno. Ova njegova knjiga odraz je njegovog zdravorazumnog i Duhom nadahnutog promišljanja i zaključivanja. Na izrazito intelektualan i apologetski način, pokojni biskup Kurt Krenn u ovoj je knjizi izložio važne činjenice o katoličkoj vjeri te se posebno osvrnuo na iskrivljavanje njezinih istina u suvremenom svijetu, posebice putem medija. Posebno se osvrnuo i na neke od mnogobrojnih elemenata tzv. „kulture smrti“: abortus, pornografija, kontracepcija, medijske obmane, krivovjerja, zločini itd. Najvažnije je napomenuti da ova knjiga sadrži mnogobrojne zdravorazumne tvrdnje o svetosti života, nužnosti njegove zaštite u svakom obliku, valjanom katoličkom ponašanju te odnosu Boga i čovjeka. Knjigu možete pronaći u studentskoj kapelici u kampusu i knjižarama „U pravi trenutak“.

Zvonimir Žulj

Preporučeno