Slika stranice

Sveci naše Crkve - Stranica 32 od 32 - DUHOS

Plava crta
5
pro

Facebook Facebook

Share
Like

26
stu

Facebook Facebook

Share
Like

pustinja31
19
stu

Facebook Facebook

Share
Like

9
stu

Facebook Facebook

Share
Like

7
stu

Facebook Facebook

Share
Like

DUHOVNOST OSJEČKIH STUDENATA
crta
Misija DUHOS-a je unošenje oduševljenja zdrave kršćanske duhovnosti na Sveučilište J.J. Strossmayera, promičiću vjeru i znanje kao dvije komplementarne dimezije, te duhovnost u svim aspektima suvremenog studentskog i svakodnevnog života.