Seminar za muškarce

by abuzgo

24. i 25.10.2019. godine u Vikarijatu u Osijeku održan je seminar za muškarce na temu „Muškarac između zemlje i neba“ koji je vodio psiholog i terapeut vlč. Josip Bošnjaković.
Prvog dana seminara vlč. Bošnjaković prvo je prezentacijom uveo u samu temu te naveo kako svaki muškarac većinu stvari gleda kao pustolovinu, kako muškarci žele sudjelovati tamo gdje ima borbe te kako svatko od muškaraca želi osvojiti princezu. Upoznao nas je sa četiri arhetipa muškaraca, a to su muškarac kao kralj, prorok, pastir i ljubitelj. Zaključio je kako svaki navedeni identitet treba živjeti tamo gdje se nalazimo te da se odvažimo krenuti na to junačko putovanje. Nakon predavačkog dijela uslijedio je rad u grupama u kojoj se prolazilo kroz svaki arhetip muškarca. U drugome danu voditelj je govorio kako je radost očinstva i svakoga odnosa davati se drugima. Svaki od polaznika odgovarao je potom na pitanja vezana uz odnose sa vlastitim očevima.
Susret je završen molitvom krunice za sve nakane sudionika radionice i plodove susreta.

Mato Iličić

Preporučeno