Plava crta
Nedjelja, 1.03.2020.

Facebook Facebook

Share
Like

Svakog utorka u 20h tijekom korizme udruga Duhos organizira korimene seminare za
studente, mlade i druge zainteresirane vjernike u župi sv. Ćirila i Metoda u Osijeku. Korizmeni seminari nose naslov: ” U korizmenoj školi Ljubavi!”.

Ovogodišnji predavači uz pripadne teme su:

Utorak, 3. ožujka 2020. – vlč. Blaž Jokić, župni vikar u Osijeku 1: "Božja volja"

Utorak, 10. ožujka 2020. – vlč. Matej Glavica, župnik u Petrijevcima: "Isus = Križ"

Utorak, 17. ožujka 2020. – doc. dr. sc. Josip Bošnjaković, psihoterapeut: "Kako biti najveći
student?"

Utorak, 24. ožujka 2020. – p. Sebastijan Šujević, DI: "Putevi čišćenja duše"

Utorak, 31. ožujka 2020. – vlč. Mario Žigman, studentski kapelan u Osijeku: "Pouzdanje u
kušnji"

Nedjelja, 1.03.2020.
Facebook Facebook
Share
Like

Povezani članci

Plava crta
Ovaj članak nema povezanih članaka
DUHOVNOST OSJEČKIH STUDENATA
crta
Misija DUHOS-a je unošenje oduševljenja zdrave kršćanske duhovnosti na Sveučilište J.J. Strossmayera, promičiću vjeru i znanje kao dvije komplementarne dimezije, te duhovnost u svim aspektima suvremenog studentskog i svakodnevnog života.