Plava crta
Petak, 30.10.2020.

Facebook Facebook

Share
Like

7.11.2020. organiziramo predavanje i radionicu: Komunikacijske vještine s osvrtom n interpersonalnu i neverbalnu komunikaciju

predavač: doc. dr. sc. Gordana Lesinger

Mjesto: Nadbiskupijski vikarijat (J.J. Strossmayera 58, Osijek)

Program:
9:00-10:00 Početak predavanja
10:00-10:30 Pauza
10:30-11:30 Radionica

Predavanje i radionica održavat će se prema trenutnim epidemiološkim mjerama opreza stoga su prijave obavezne i to putem obrasca. LINK

Tečaj se održava uz financijsku potporu Ekumenske inicijative žena.

Petak, 30.10.2020.
Facebook Facebook
Share
Like

Povezani članci

Plava crta
Ovaj članak nema povezanih članaka
DUHOVNOST OSJEČKIH STUDENATA
crta
Misija DUHOS-a je unošenje oduševljenja zdrave kršćanske duhovnosti na Sveučilište J.J. Strossmayera, promičiću vjeru i znanje kao dvije komplementarne dimezije, te duhovnost u svim aspektima suvremenog studentskog i svakodnevnog života.