Bioetičke dileme i moralna usmjerenja pomognute oplodnje

by abuzgo

U organizaciji udruge DUHOS u subotu, 5. lipnja 2021. godine u prije-podnevnim satima, u nadbiskupijskom vikarijatu u Osijeku održano je predavanje na temu “Bioetičke dileme i moralna usmjerenja pomognute oplodnje”, izv. prof. dr. sc. Suzane Vuletić.
Susret je započeo uvodnom molitvom, nakon koje je prof. Suzana, okupljene uvela u tematiku, tumačeći osnovne moralne i bioetičke dileme koje proizlaze iz suvremenih biotehnoloških zahtjeva reproduktivne medicine.

Na početku predavanja istaknula je kako se medicina uvijek osjećala pozvanom da podupire ljudski život, te je pokušala i medicinski asistiranim tehnikama potpomoći stvaranje novog života i time ukloniti pojedine zapreke ostvarenja očinstva i majčinstva.
Zadivljujući napredak povezanosti embriologije, genetike i ginekologije, omogućio je razvoj reprodukcijske medicine humane prokreacije. Ona je razvila oplodnju medicinskom pomoću koja predstavlja širok spektar dvadesetak metoda: tjelesne i/li izvan-tjelesne; homologne i/li hetero/logne, potpomognute i/li pomognute oplodnje; kod onih parova koji ne mogu imati djece, zbog poteškoća ne/plodnosti, sterilnosti ili genetski-prenosivih bolesti.

Neke od tih metoda su moralno-bio-etički delikatne i stoje u suprotnosti s opće ljudskim, a napose: kršćanski propagiranim dostojanstvom života.

Stoga je pristupiti temi umjetne oplodnje: vrlo teško i zahtjevno zbog raznovrsnosti problematike koje ona u sebi uključuje: (velikog postotka zahtjeva neplodnih parova, moralno (ne) prihvatljivih tehnika umjetne oplodnje sa stajališta katoličke Crkve, zakonske nedefiniranosti i mogućnosti manipulacije, upitnog biološkog/antropološkog/pravnog statusa ljudskog embrija, problema zaleđivanja viška oplođenih zametaka i njihova čuvanja, predimplantacijske selekcije, posvajanje doniranih jajnih stanica/embrija, stvaranje embrija koktelom sjemena, hibridizacija genoma vantjelesne oplodnje, zamjenska/surogatna materinstva, oplodnja „post mortem“, artificijalni inkubatori i tzv. „tehnološke utrobe“ za kontrolirani prenatalni razvoj, i brojna druga pitanja…).

Tijekom predavanja istaknuto je da želja bračnih partnera za potomstvom, tj. ostvarenjem roditeljstva sasvim je prirodna i opravdana, no nije dostatan razlog ni motiv za moralno opravdanje dobivanja potomstva “pod svaku cijenu”.

Katolička Crkva je u ovim pogledima izdala niz bioetičkih dokumenata: od Humanae vitae, Donum vitae, Evangelium vitae, do Dignitas personae, u kojima se ističe pastoralni zahtjev biomedicine, potičući ohrabrenja onih istraživanja, koja idu za tim da se smanji ljudska neplodnost, pod uvjetom da budu u službi ljudske osobe, njezinih neotuđivih prava, njezina pravog i cjelovitog dobra u skladu s Božjim naumom i njegovom voljom.

Na kraju predavanja okupljeni su imali priliku razviti diskusiju, postavljati pitanja te osobno razgovarati s prof. Vuletić o navedenoj temi.

Za sve one koji nisu mogli sudjelovati, a zanima ih navedena tematika, prof. Vuletić ostavila je svoju mail adresu (suzanavuletic007@gmail.com) preko koje ju se može kontaktirati za sva pitanja.

Veronika Lončar

Preporučeno