Slika stranice

Kolumna profesora - Stranica 37 od 41 - DUHOS

Plava crta
4
lis

Facebook Facebook

Share
Like

3
lis

Facebook Facebook

Share
Like

DUHOVNOST OSJEČKIH STUDENATA
crta
Misija DUHOS-a je unošenje oduševljenja zdrave kršćanske duhovnosti na Sveučilište J.J. Strossmayera, promičiću vjeru i znanje kao dvije komplementarne dimezije, te duhovnost u svim aspektima suvremenog studentskog i svakodnevnog života.