Litanije Bezgrešnog začeća

by abuzgo

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!

Oče, koji si pripravio dostojan stan svome Sinu bezgrešnim začećem Marijinim, smiluj nam se!

Sine, koji si otkupio svoju Majku svojim stečenim zaslugama, smiluj nam se!

Duše Sveti, koji si oživio Marijino bezgrešno začeće, smiluj nam se!

Sveto Trojstvo, koje si predodredilo Marijino bezgrešno začeće, prije svih vjekova, smiluj nam se!

Marijo, bez grijeha začeta, draga kćeri Vječnog Oca, moli za nas koji se tebi utječemo!
Marijo, bez grijeha začeta, predostojna Majko Sina Božjeg,
Marijo, bez grijeha začeta, djevice prečista i zaručnice Duha Svetoga,
Marijo, bogatstvo svih nadnaravnih darova tvoga bezgrešnoga začeća,
Marijo, koja si između svih stvorenja oslobođena od istočnog grijeha,
Marijo, koja si u svom bezgrešnom začeću okićena puninom milosti,
Marijo, koja povlasticom svoga bezgrešnoga začeća daruješ više odličje svim stvorenjima,
Marijo, svojim ulaskom u svijet postala si sunce koje sve obasjava,
Marijo, koja si nas svojim bezgrešnim začećem sačuvala od trostruke požude,
Marijo, sva lijepa i bez ljage,
Marijo, svetište Utjelovljene Mudrosti,
Marijo, majko dobrog savjeta,
Marijo, majko brze pomoći,
Marijo, majko nježne milosti,
Marijo, majko lijepe ljubavi,
Marijo, zoro najljepšeg dana,
Marijo, ljiljane čistoće bijeliji od snijega,
Marijo, nova Evom, koja si satrla glavu zmiji,
Marijo, koja bezgrešnim začećem borbenu i ponosnu Crkvu činiš slavnom i sretnom,
Marijo, koja napunjaš radošću srca svoje djece,
Marijo, čije je ime puno nježnosti i blagoslova,
Marijo, uzore života vjere, ufanja i ljubavi,
Marijo, tornju neprobojni neprijateljima našega spasenja,
Marijo, Majko Isusova i uvijek djevice, Majko Bezgrešna,
Marijo, Djevice i Majko, blagoslovi odozgo sve žene,
Marijo, čuvarice i djeliteljice milosti koje Isus daje kršćanima,
Marijo, nado i utjeho ranjenih, bolesnih i umirućih,
Marijo, snažna zaštitnice i vrla osloboditeljice onih koji te zazivaju,
Marijo, koja si poslije Isusa bila sva radost i sva sreća Adamove siromašne djece,
Marijo, sjajna vrata slave i prekrasnoga raja,
Marijo, svode nebeski slave, i svjetlosti blaženih u nebu,
Marijo, čije je srce bilo utopljeno u ocean boli podno križa,
Marijo, bez grijeha začeta, povuci nas mirisom svojih kreposti i dovedi nas u nebo,

Jaganjče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta,
oprosti nam Gospodine!
Jaganjče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta,
usliši nas Gospodine!
Jaganjče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta,
smiluj nam se Gospodine!

Ti si bez grijeha začeta, Djevice Marijo,
Moli za nas Oca čijeg si Sina rodila!

Pomolimo se:
Bože koji si po bezgrešnom začeću Blažene Djevice Marije, pripravio dostojan stan svome Sinu, te je poradi njegovih zasluga od svake ljage grijeha sačuvao, daj da i mi po njezinu zagovoru k tebi čisti dođemo. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

Preporučeno