Devetnica svetom Josipu – 2. dan

by abuzgo

2. DAN DEVETNICE SVETOMU JOSIPU

JEDNOSTAVNOST

Kad bismo sami birali, kakvoga bismo oca izabrali Isusu? Po kojim bismo kriterijima birali, koje metode koristili? Koje bismo karakteristike dali čovjeku koji će odgajati Spasitelja ljudi? Po našim ljudskim mjerilima i svjetovnim pogledima, možda bi bilo najbolje da je to neki vrlo ugledan i uvažen čovjek, netko priznat u društvu. Nekako bi zanimljiv bio glasan čovjek, namješten, pričljiv, neki koji se ističe, jer nam to ukazuje i na snalažljivost, pa bismo računali kako će se sigurno lakše brinuti o Isusu, nego netko povučen i tih. Bilo bi dobro da ima i neku titulu, da je učen, možda i da vodi neki posao, neki obrt…

Danas pomno pogledajmo Svetoga Josipa, Isusova zemaljskoga oca kojega mu je odredio Bog, koristeći svoje metode i kriterije, i posvijestimo si kako su ljudska mjerila potpuno različita od Božjih! Probajmo danas skinuti svjetovne naočale, a staviti duhovne, probajmo promijeniti svoje skučene poglede i ući u dubine Božjih nauma.

Bog je mislio drukčije, pa je kao glavu Svete Obitelji postavio tiha, šutljiva, poučljiva, jednostavna i ponizna mladića, jednoga pozadinskoga čovjeka, radnika i tesara. U njegovu životu nema nekih veličanstvenih djela ili velikih govora, nije imao nikakve titule, nije bio predsjednik nikakve udruge ili voditelj neke ustanove, pa čak kao da i nije imao neke velike svetačke dimenzije, nije ozdravljao ni naučavao mase, nije činio čudesa. Ali gledajući iznutra, pronalazimo silne odlike svetosti. Njegova izvanrednost proizlazi iz njegove poniznosti i jednostavnosti, njegova izvanrednost ogleda se u ljubavi prema poslu i zahvalnosti za taj talent, njegova izvanrednost ogleda se u vršenju Božje volje i osluškivanju Njegove riječi. Za Josipa bismo mogli reći da je bio „jednostavno lijep“.
Gledajući toga miloga sveca, uočavamo čovjeka koji spoznaje sebe i koji je srcem bogat, vidimo jednostavna čovjeka iza kojega se skriva dubok, raznovrstan i osebujan unutarnji život. Iz njegove jednostavnosti proizlazi prirodnost, skromnost i poniznost. Iz te zanimljive i predivne jednostavnosti proizlazi šutljivost i odmjerenost, mudrost i jakost. Silne kreposti možemo spoznati i toliko mnogo naučiti promatrajući Svetoga Josipa i ulogu koju mu je Svevišnji namijenio. Papa Benedikt XVI. kaže kako se u tišini i jednostavnosti Svetoga Josipa oduvijek uočava nedokučiva modernost i novi čovjek koji na budućnost gleda hrabro i s pouzdanjem, uzdajući se u Božje milosrđe i providnost. Dakle, čak i danas, nakon dvije tisuće godina, Josipova nas jednostavnost izaziva i poziva na promjenu i rad na sebi, upućuje nam poziv za svetost u ovomu vremenu.

Molimo s tim milim svecem za jednostavnost i hrabrost, da spoznamo sebe, da otpustimo sve napore za postizanjem i živimo slobodno kao ljubljena Božja djeca.

MOLITVA
Sveti Josipe, koji si jednostavan, ponizan i čist, molimo te, prinesi svomu svetomu Sinu sve naše nakane, naša komplicirana i zatrpana srca i moli ga da ih On učini jednostavnima i poniznima. Molimo te, Isuse ljubljeni, po zagovoru Svetoga Josipa, pročisti nam srca od prohtjeva i želja koje nameće današnji svijet. Daj da u našim srcima zavlada jednostavnost, da spoznamo i prihvatimo sebe i ljude oko nas, da naše oči ne gledaju vanjštinu i prolaznost, nego da nauče gledati unutrašnjost, srce i dušu. Da hrabro i s pouzdanjem u Boga kročimo ovim zemaljskim stazama.

Oče naš…

Zdravo Marijo…

Slava Ocu…

Litanije svetomu Josipu

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine. smiluj se!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!
Oče nebeski, Bože,
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože,
Duše Sveti, Bože,
Sveto Trojstvo, jedan Bože,
smiluj nam se
Sveta Marijo,
Sveti Josipe
Slavni porode Davidov,
Svjetlosti patrijarha,
Zaručniče Bogorodice,
Stidljivi čuvaru Djevice,
Hranitelju Sina Božjega,
Brižni branitelju Kristov,
Glavaru slavne obitelji,
Josipe pravedni,
Josipe prečisti,
Josipe premudri,
Josipe jaki,
Josipe poslušni,
Josipe vjerni,
Ogledalo strpljivosti,
Ljubitelju siromaštva,
Uzore radnika,
Uresu domaćega života,
Čuvaru djevica,
Potporo obitelji,
Utjeho bijednih,
Ufanje bolesnih,
Zaštitniče umirućih,
Strahu zlih duhova,
Pokrovitelju svete Crkve,
 

moli za nas

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,
oprosti nam, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,
usliši nas, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,
smiluj se nama!

Postavio ga je gospodarom doma svojega.
I poglavarom imanja svojega.

Pomolimo se. Bože, koji si se neiskazanom providnosti udostojao izabrati blaženoga Josipa za zaručnika presvetoj Majci svojoj, daj molimo da koga kao pokrovitelja častimo na zemlji, zavrijedimo imati zagovornikom na nebu. Koji živiš i kraljuješ u sve vijeke vjekova.
Amen.

Moli za nas, Sveti Josipe,
Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Pomolimo se. Molimo Te Gospodine, neka nam budu na pomoć zasluge zaručnika presvete Majke Tvoje, da zadobijemo njegovim zagovorom, što svojom slaboćom ne možemo postići. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.
Amen.

Preporučeno