Devetnica sv. Ivanu Pavlu II.

by abuzgo

1. dan – LJUBAV

Bože, bogat milosrđem, koji si pozvao svetog papu Ivana Pavla II. da vodi Tvoju Crkvu, udijeli nam da s povjerenjem otvorimo svoja srca spasonosnoj milosti Krista, jedinom otkupitelju čovjeka.

S povjerenjem tražimo da kruna koju je stekao neumorni svjedok i apostol Tvoje milosti, sveti Ivan Pavao II., posluži i nama, da možemo uživati njegov zagovor u nebu, i molimo te da nas uslišiš u ovoj potrebi … Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu, Litanije

2. dan – ISTINA

Majko… u ovom važnom trenutku s posebnom pažnjom slušamo tvoje riječi: “Učinite sve što vam moj sin kaže.” Želimo odgovoriti na tvoje riječi svim srcem. Želimo činiti što nam tvoj sin kaže, jer On ima riječi života vječnoga.

Pouzdajemo se i molimo da nam sveti papa Ivan Pavao II., kojega uzimamo kao zaštitnika nove evangelizacije, po svom zagovoru isprosi i udijeli milost koju iskrena srca tražimo … Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu, Litanije

3. dan – ČOVJEK

Kriste Spasitelju, stavi u srce krštenih želju da se predaju Tebi i posvete spasenju svoje braće!
Ti koji si uistinu prisutan u Blagoslovljenom sakramentu, udijeli svoje blagoslove obilno svim ljudima.

Iskreno molimo da sveti Ivan Pavao II., dobri pastir i neumorni branitelj ljudskog dostojanstva, bude posrednik u nebu za izgubljene duše. Po njegovu zagovoru neka nam Bog podari ovo što molimo … Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu, Litanije

4. dan – OBITELJ

Bože, Ti si Stvoritelj. Ti si dobar i Tvoja milost nema granica. Tebi uzdižu zahvalu sva stvorenja. Bože, ti si nam dao zakon nutrine po kojem moramo živjeti. Vršiti Tvoju volju naš je zadatak. Slijediti Tvoje putove put je kako bismo upoznali mir u srcu.

Tebi iskazujemo poštovanje. Vodi nas na svim putovima kojima prolazimo na Zemlji. Oslobodi nas svog zla koje odvlači naše srce od Tvoje volje. Ne dozvoli nam da odlutamo od Tebe.

Daruj ljubav osnaženu slavom sakramenta braka, neka postane jača od svih slabosti i iskušenja kroz koje obitelji prolaze.
Zagovorom Svete nazaretske obitelji daruj Crkvi da plodonosno nosi svijetom poslanje u obitelji i kroz obitelji. To tražimo od Tebe, koji si život, istina i ljubav sa Sinom i Duhom Svetim. Amen.

Molimo ponizno da po zagovoru svetog pape Ivana Pavla II. možemo biti ojačani milošću … Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu, Litanije

5. dan – MLADI

Milosna Ljubavi, mi molimo Tebe, ne izostaj! Milosna ljubavi, budi neumorna! Budi uvijek veća od svakog zla u čovjeku i u svijetu. Budi veća od zla koje se uvećalo u našem stoljeću i u našoj generaciji! Budi snažnija sa snagom raspetog Krista!

Molimo Te za naše mlade koji imaju poteškoće, koji su zarobljeni slijepim željama i varljivom ljubavi. Neka sveti Ivan Pavao II., koji je tražio mlade i uzajamno ih volio, bude njihov zaštitnik i zagovornik, i da nam izmoli ovu milost. … Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu, Litanije

6. dan – GRIJEH

Bolesni, stari, hendikepirani i umirući, uče nas da je slabost stvaralački dio ljudskog življenja i da se trpljenje može prihvatiti bez gubitka digniteta. Bez prisutnosti ovih ljudi u našoj sredini, došli bismo u napast da gledamo na zdravlje, snagu i moć kao jedine vrijednosti u životu.
No, mudrost Kristova i njegova moć vidljivi su u slabosti onih koji dijele Njegovu patnju, trpljenje.

Neka Bog blagoslovi i pomogne onima koji trpe i neka Isus Krist, Spasitelj svijeta i izlječitelj bolesnih, upali svoje Svjetlo da zasvijetli kroz ljudsku slabost kao zvijezda vodilja nama i cijelom čovječanstvu.

Molimo po njegovu zagovoru posebnu milost … Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu, Litanije

7. dan – MILOSRĐE

Oče, ti si ljubav i život. Po Tvome sinu Isusu Kristu, rođenom od žene, začetom po Duhu Svetom, izvoru božanske dobrote, daruj da svaka obitelj na zemlji ima generacije koje predstavljaju istinsko svetište života i ljubavi.

Daruj slavu koja će predvoditi misli i djela muževa i žena za dobro njihovih obitelji i svih obitelji svijeta. Daruj mladima da u obiteljima pronađu podršku za svoje ljudsko dostojanstvo i za rast u istini i ljubavi.

Marijo, Majko milosrđa, daj da naša nada nikada ne prestane. Vjerujemo da ćemo svoju nadu staviti u Tvoga sina, našega Otkupitelja, koji uvijek živi i ostaje s nama.

Sveta Faustino, svetice Božjeg milosrđa, tebe također molimo da nam budeš na pomoći. I mi želimo pogledati hrabro u lice božanskog Otkupitelja s riječi: “Isuse, uzdam se u Tebe, danas i zauvijek.”

Milosrđe Božje, proslavi se u ovoj mojoj potrebi … Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu, Litanije

8. dan – MARIJA

O Marijo… Neka naše uši neprestano slušaju kristalno jasno tvoj majčinski glas: “Učinite sve što vam moj Sin kaže.” Daj nam snage da ustrajemo uz Krista.

Pomozi nam, Majko Crkve, da izgrađujemo Njegovo Mistično Tijelo živeći životom koji nam je On sam dao iz svoje punine, koji je božanski i ljudski.

Iskrena srca zahvaljujemo za svetog papu Ivana Pavla II., koji je potpuno bio posvećen tebi, Marijo, vjerno ti služio i do kraja ispunjavao svoju apostolsku misiju.

Blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.

Molimo za milost … Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu, – Litanije

9. dan – EUHARISTIJA

O Kriste Spasitelju, zahvaljujemo Ti za tvoju iskupljujuću žrtvu, jedinu ljudsku nadu! O Kriste Spasitelju, zahvaljujemo Ti za Euharistiju koju si ustanovio kako bismo mi doista susreli Tvoju braću, kroz stoljeća!

Kriste Spasitelju, stavi u srce krštenih želju da se predaju Tebi i posvete spasenju svoje braće!

Molimo Gospodina našega da na naše skromno služenje braći i sestrama gleda s ljubavlju. Neka nam kroz zagovor svetog pape Ivana Pavla II. podari uslišanje naših molitvi … Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu, Litanije

Litanije Ivanu Pavlu II.

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!
Oče nebeski Bože, smiluj nam se!
Sine, Otkupitelju svijeta Bože, smiluj nam se!
Duše Sveti Bože, smiluj nam se!
Sveto Trojstvo jedan Bože, smiluj nam se!

Sveta Marijo, moli za nas!

Sveti Ivane Pavle II., moli za nas!
Sv. Ivane Pavle II., Veliki Papa, moli za nas!
Sv. Ivane Pavle II., namjesniče Kristov na zemlji, moli za nas!
Sv. Ivane Pavle II., nasljedniče svetoga Petra, moli za nas!
Sv. Ivane Pavle II., poglavaru Crkve dvadesetog stoljeća, moli za nas!
Sv. Ivane Pavle II., koji si uveo kršćanstvo u treće tisućljeće, moli za nas!
Sv. Ivane Pavle II., koji si bio potpuno predan Gospi u znaku „Totus Tuus”, moli za nas!
Sv. Ivane Pavle II., ljubitelju svete krunice, moli za nas!
Sv. Ivane Pavle II., zagovorniče ekumenizma, moli za nas!
Sv. Ivane Pavle II., hodočasniče u marijanska svetišta, moli za nas!
Sv. Ivane Pavle II., marljivi apostole, moli za nas!
Sv. Ivane Pavle II., navjestitelju Evanđelja, moli za nas!
Sv. Ivane Pavle II., poslušan poticajima Duha Svetoga, moli za nas!
Sv. Ivane Pavle II., navjestitelju Božjega milosrđa, moli za nas!
Sv. Ivane Pavle II., čuvaru crkvenog nauka, moli za nas!
Sv. Ivane Pavle II., apostole Drugog vatikanskog koncila, moli za nas!
Sv. Ivane Pavle II., apostole Euharistije, moli za nas!
Sv. Ivane Pavle II., apostole bolesnika, moli za nas!
Sv. Ivane Pavle II., apostole suvremenih medija, moli za nas!
Sv. Ivane Pavle II., učitelju istine, moli za nas!
Sv. Ivane Pavle II., prijatelju malenih, moli za nas!
Sv. Ivane Pavle II., prijatelju mladih, moli za nas!
Sv. Ivane Pavle II., osnivaču Dana mladih, moli za nas!
Sv. Ivane Pavle II., hrabri propovjedniče, moli za nas!
Sv. Ivane Pavle II., neustrašivi proroče, moli za nas!
Sv. Ivane Pavle II., neumorni putniče, moli za nas!
Sv. Ivane Pavle II., koji si praštao neprijateljima, moli za nas!
Sv. Ivane Pavle II., uzore kršćanima, moli za nas!
Sv. Ivane Pavle II., zagovorniče sretne smrti, moli za nas!
Sv. Ivane Pavle II., uzore umiranja, moli za nas!
Sv. Ivane Pavle II., primjeru svetosti, moli za nas!
Sv. Ivane Pavle II., ljubitelju siromaštva, moli za nas!
Sv. Ivane Pavle II., proglasitelju svetaca i blaženika, moli za nas!
Sv. Ivane Pavle II., glasniče ugnjetenih, moli za nas!
Sv. Ivane Pavle II., veliki u trpljenju, moli za nas!
Sv. Ivane Pavle II., zagovorniče svih naroda kod Boga, moli za nas!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se!

Moli za nas, sveti Ivane Pavle II., da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Pomolimo se! Bože, koji si svetog papu Ivana Pavla II. postavio za Pastira svoje Crkve, daruj nam da po njegovu zagovoru hrabro ispovijedamo svoju vjeru, ljubimo Crkvu katoličku, njegujemo posebnu pobožnost prema Majci Crkve te da jednom po njegovu zagovoru dospijemo u Kraljevstvo nebesko. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.

Preporučeno