Slika stranice

O kapelanima - DUHOS

Plava crta

Doc. dr. sc. Davor Vuković
e-mail: dav.vuk@gmail.com

 

1978. – na Dušni dan, rođen u Vinkovcima.
1985. – 1993. – Osnovna škola u Ivankovu.
1993. – 1997. – Gimnazija u Vinkovcima.
1997. – 2002. – Bogoslovija u Đakovu, te studij filozofije i teologije na Teologiji u Đakovu.
Naslov diplomskog rada: «Povijesno-spasenjska dimenzija Kristova uskrsnuća (GS 45)».
2002. – 2003. – Služba đakona u župi sv. Ćirila i Metoda u Osijeku.

2003. – na Petrovo, zaređen za prezbitera u Đakovu.
2003. – 2004. – Služba župnog vikara u župi sv. Petra i Pavla u Osijeku.
2004. – 2010. – Papinski hrvatski zavod sv. Jeronima u Rimu i postdiplomski studij iz fundamentalne teologije na Papinskom Sveučilištu Gregoriana u Rimu.
2006. – Magisterij iz fundamentalne teologije u Rimu.
Naslov magistarskog rada: «Bog i govor u teologiji Eberharda Jüngela».
2007. – Suradničko zvanje asistenta pri Katedri fundamentalne teologije na
Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu.2012. – Doktorat iz fundamentalne teologije u Rimu.
Naslov doktorskog rada: «Odnos između istine i povijesti u H. G. Gadamera i W. Kaspera».
2012. – 2014. – Služba župnika u župi Snježne Gospe u Selcima Đakovačkim.
2012. – Član uredničkog vijeća teološkog časopisa «Diacovensia».
2013. – Suradničko zvanje višeg asistenta pri Katedri fundamentalne teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu.
2014. – Član uredničkog vijeća časopisa za pastoralnu orijentaciju «Vjesnik».
2018.- Sveučilišni kapelan u Osijeku

2014. – Znanstveno-nastavno zvanje docenta pri Katedri fundamentalne teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu.

Izvodi nastavu iz sljedećih kolegija: Svjetske religije, Teološka epistemologija, Crkva Kristova, Kršćanska objava, Misiologija, te vodi seminar: Izabrana pitanja fundamentalne teologije.

 

 

vlč. Mario Žigman rođen je 25. svibnja 1990. godine u Đakovu, od oca Željka i majke Ljiljane r. Jurić. Nakon završene osnovne škole u Selcima Đakovačkima upisuje Srednju strukovnu školu Antuna Horvata u Đakovu, smjer računalni tehničar za strojarstvo. Završivši srednju školu, upisuje Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu kao student laik. Nakon prve godine studija pristupa u Bogoslovno sjemenište u Đakovu. Za đakona je zaređen 16. listopada 2016. godine, a đakonski praktikum imao je u Župi Preslavnoga Imena Marijina u Osijeku. Za mladomisničko geslo izabrao je redak iz Isusove velikosvećeničke molitve: Sve moje, tvoje je! (Iv 17,10). Mladu misu slavio je u nedjelju, 2. srpnja 2017. godine, u Župi Snježne Gospe, u Selcima Đakovačkim. Službu župnog vikara obnašao je u župi Bezgrešnog začeća BDM u Valpovu. Trenutno obnaša službe studentskog kapelana na osječkom sveučilištu te povjerenika za pastoral mladih Đakovačko-osječke nadbiskupije.

 

Plava crta
DUHOVNOST OSJEČKIH STUDENATA
crta
Misija DUHOS-a je unošenje oduševljenja zdrave kršćanske duhovnosti na Sveučilište J.J. Strossmayera, promičiću vjeru i znanje kao dvije komplementarne dimezije, te duhovnost u svim aspektima suvremenog studentskog i svakodnevnog života.