Slika stranice

Svjedočanstva - Stranica 64 od 67 - DUHOS

Plava crta
19
ruj

Facebook Facebook

Share
Like

12
ruj

Facebook Facebook

Share
Like

26
kol

Facebook Facebook

Share
Like

DUHOVNOST OSJEČKIH STUDENATA
crta
Misija DUHOS-a je unošenje oduševljenja zdrave kršćanske duhovnosti na Sveučilište J.J. Strossmayera, promičiću vjeru i znanje kao dvije komplementarne dimezije, te duhovnost u svim aspektima suvremenog studentskog i svakodnevnog života.