12.05.2017.

by Duhos

U IME OCA I SINA I DUHA SVETOGA. AMEN.

Ps 2, 6-11
»Ja kralja svog postavih
nad Sionom, svojom svetom gorom.«
Obznanjujem odluku Gospodnju:
Gospodin mi reče:
»Ti si sin moj, danas te rodih.

Zatraži samo, i dat ću ti puke u baštinu,
i u posjed krajeve zemaljske.
Vladat ćeš njima palicom gvozdenom,
i razbit ih kao sud lončarski.«

Opametite se sada, vi kraljevi,
urazumite se, suci zemaljski.
Služite Gospodinu sa strahom,
s trepetom se pokorite njemu.

Evanđelje: Iv 14,1-6
“Neka se ne uznemiruje srce vaše! Vjerujte u Boga i u mene vjerujte! U domu Oca mojega ima mnogo stanova. Da nema, zar bih vam rekao: `Idem pripraviti vam mjesto`? Kad odem i pripravim vam mjesto, ponovno ću doći i uzeti vas k sebi da i vi budete gdje sam ja. A kamo ja odlazim, znate put.” Reče mu Toma: “Gospodine, ne znamo kamo odlaziš. Kako onda možemo put znati?” Odgovori mu Isus: “Ja sam Put i Istina i Život: nitko ne dolazi Ocu osim po meni.

Meditacija
Ti si živi put koji ulazi u mene, dolazi po mene ondje gdje jesam, gdje sam zalutao. Dolaziš po mene i „stereš mi put besprijekoran“ preko svih zidova i zapreka.
S tobom – uza te ide se uvijek dalje; s tobom je uvijek dobro ići. Ti si put i istodobno cilj. Ti si pravi put, makar još uvijek ne mogu prepoznati cilj.
Tko ide za tobom, tko uvijek iznova dođe k tebi, postiže i na različitim putevima – čak i na zaobilaznicama i stranputicama – posve sigurno velik cilj: TEBE!
Ti daješ zapovijedi kao putokaze do puta: do puta ljubavi u odgovornosti moje savjesti.
(E. Gruber; Monolozi s Bogom, preveo: Pavao Madžarević; Župa Uznesenja BDM, Slavonski Brod; 2006.)

Molitva
KRALJICE NEBA RADUJ SE, ALELUJA!
JER KOGA SI BILA DOSTOJNA NOSITI, ALELUJA!
USKRSNU KAKO JE REKAO, ALELUJA!
MOLI BOGA ZA NAS, ALELUJA!

Preporučeno