Put do vječnog spasenja

by Matea Kovačević

Kad bismo na nebo mogli doći na temelju svojih prirodnih svojstava, Božja riječ nikada ne bi tvrdila:”Nema pravednoga ni jednoga …nitko da čini dobro, nema ni jednoga”(Rimljanima 3,10,12).Kad bismo spasenje mogli zaraditi vlastitim postignućima, Bog nikada ne bi rekao:”Jer milošću ste spašeni…i to nije od vas: Božji je to dar…da se ne bi tko hvastao”(Efežanima 2,8.9).Kad bi se spasenje moglo steći držanjem deset zapovijedi, Bog ne bi rekao:”Stoga se djelima Zakona neće pred njim neće opravdati ni jedno tijelo”(Rimljanima 3,20). Kad bismo mogli kupiti spasenje za sebe ili druge, Bog ne bi ustvrdio:”Nitko…ni sa čime ne može brata svoga otkupiti ni Bogu dati otkupninu za njega”(Psalam 49,8).Kad bismo mogli popraviti svoje biće i tako dosegnuti spasenje,Sin Božji ne bi rekao:”Morate se nanovo roditi”(Ivan 3,3).Ako bi spasenje ovisilo o našim sposobnostima, Isus ne bi svojim učenicima na njihovo pitanje:”Pa tko se, onda, može spasiti?” odgovorio:”S ljudima je to nemoguće, ali ne s Bogom: jer s Bogom je sve moguće”(Marko 10,26) Umjesto toga, Bog nam govori:”Svi koji vjeruju…opravdani su besplatno njegovom milošću, putem otkupljenja, koje je u Kristu Isusu. Njega je Bog postavio da bude pomirilištem po vjeri u njegovu krv”(Rimljanjima 3,22). Pouzdajmo se u to!

Preporučeno