Plava crta Plava crta
Citat dana
Citat crta

Od Doma Božjega načiniste pećinu razbojničku.

Lk 19, 46
24. studenoga 2017.
FacebookGoogle+TwitterPinterestShare
DUHOVNOST OSJEČKIH STUDENATA
crta
Misija DUHOS-a je unošenje oduševljenja zdrave kršćanske duhovnosti na Sveučilište J.J. Strossmayera, promičiću vjeru i znanje kao dvije komplementarne dimezije, te duhovnost u svim aspektima suvremenog studentskog i svakodnevnog života.