Plava crta
Četvrtak, 31.10.2013.

Facebook Facebook

Share
Like

U skladu s čovjekovom društvenom naravi, dobro svakoga nužno je u vezi s općim dobrom. A ovo se može definirati samo u odnosu na ljudsku osobu:

Ne živite odvojeni, povučeni sami u sebe, kao da ste već opravdani, nego udružujte se, da skupa tražite što je za dobro svih.

Pod pojmom ‘opće dobro’ treba shvatiti “skup onih uvjeta društvenog života koji skupinama i pojedincima omogućuju da potpunije i lakše dođu do vlastitog savršenstva”.Opće dobro tiče se života svih. Ono zahtijeva razboritost od svakoga a još više od onih koji obnašaju službu vlasti. U njemu je bitno troje.

U prvom redu, ono pretpostavlja poštivanje osobe kao takve. U ime općeg dobra javne vlasti su dužne poštovati temeljna i neotuđiva prava ljudske osobe. Društvo je dužno svakomu svom članu dopustiti da ostvari vlastiti poziv. Napose, opće dobro sastoji se u uvjetima izvršavanja naravnih sloboda koje su nenadomjestive da se ljudski poziv potpuno razvije: kao što je pravo “da (svatko) djeluje prema ispravnoj normi svoje savjesti, pravo na zaštitu privatnog života te na opravdanu slobodu, i na religioznom području”.

Nadalje, opće dobro traži društveno blagostanje i razvitak same skupine. Razvitak je sažetak svih društvenih dužnosti. Dakako, na vlast spada da u ime općeg dobra prosuđuje između raznovrsnih pojedinačnih interesa. No ona mora omogućiti svakome ostvariti što mu je potrebno za doista ljudski život: hranu, odjeću, zdravlje, rad, odgoj i kulturu, prikladno obavještavanje, pravo na osnivanje obitelji itd.

Konačno, opće dobro uključuje mir, tj. postojanost i sigurnost pravednog poretka. Prema tome pretpostavlja da vlast, poštenim sredstvima, jamči sigurnost društva i njegovih članova. Na općem dobru se temelji pravo na zakonitu osobnu i zajedničku obranu.

Ako je svakoj ljudskoj zajednici opće dobro ono po čemu se može prepoznati kao takva, ono se najpotpunije ostvaruje u političkoj zajednici . Zadaća je države braniti i promicati opće dobro građanskog društva, građana i posrednih tijela.

Sve jače postaju uzajamne ovisnosti ljudi. One se pomalo protežu po svoj zemlji. Jedinstvo ljudske obitelji, koje objedinjuje bića s jednakim naravnim dostojanstvom, uključuje opće zajedničko dobro. Ono zahtijeva organizaciju zajednice naroda sposobnu “udovoljiti raznim potrebama ljudi, kako na području društvenog života u koji spadaju prehrana, zdravstvo, odgoj (…) tako i u nekim posebnim prilikama koje tu i tamo nastaju, kao što je (…) potreba da se doskoči nevoljama izbjeglica ili da se pomogne iseljenicima i njihovim obiteljima”.

Opće dobro je uvijek usmjereno prema napredovanju osoba: “Red stvari treba podrediti redu osoba, a ne obratno”. Taj se red temelji na istini, izgrađuje se u pravdi, a oživljava ljubavlju.

 

Izvor: KKC 1905 – 1912

 

 

 

Četvrtak, 31.10.2013.
Facebook Facebook
Share
Like

Povezani članci

Plava crta
Ovaj članak nema povezanih članaka

Odgovori

DUHOVNOST OSJEČKIH STUDENATA
crta
Misija DUHOS-a je unošenje oduševljenja zdrave kršćanske duhovnosti na Sveučilište J.J. Strossmayera, promičiću vjeru i znanje kao dvije komplementarne dimezije, te duhovnost u svim aspektima suvremenog studentskog i svakodnevnog života.