Plava crta
Četvrtak, 7.11.2013.

Facebook Facebook

Share
Like

Bog, naš Stvoritelj i Otkupitelj, izabrao je sebi Izrael kao svoj narod i objavio mu svoj Zakon, pripravljajući tako dolazak Kristov. Mojsijev zakon izražava mnoge istine koje su po prirodi dostupne razumu. One su potvrđene i provjerene u sklopu Saveza spasenja.

Stari zakon prvi je stupanj Objavljenog zakona. Njegovi su moralni propisi sažeti u Deset zapovijedi. Zapovijedi Dekaloga postavljaju temelje pozivu čovjeka, stvorena na sliku Božju; zabranjuju što se protivi ljubavi prema Bogu i bližnjemu i propisuju što je njoj bitno. Dekalog je svjetlo ponuđeno savjesti svakoga čovjeka da mu očituje poziv i putove Božje i da ga brani nasuprot zla: Bog je zapisao na ploče Zakona ono što ljudi nisu umjeli čitati u svojim srcima.

Po kršćanskoj predaji, taj je Zakon, iako svet, duhovan i dobar, još nesavršen. Kao pedagog naznačuje što treba činiti, ali po sebi ne pruža moć, milost Duha Svetoga za svoje opsluživanje. Zbog grijeha, koji ne može ukloniti, ostaje zakonom robovanja. Po svetom Pavlu, osobita mu je uloga da pokazuje i očituje grijeh što u ljudskom srcu pobuđuje “zakon požude”.Ipak taj Zakon predstavlja prvi stupanj na putu Kraljevstva. Pripravlja i raspolaže izabrani narod i svakoga kršćanina za obraćenje i za vjeru u Boga Spasitelja. Pruža nauk što kao Riječ Božja ostaje zauvijek.

Stari zakon je priprava na Evanđelje. “Zakon je proroštvo i pedagogija budućih stvarnosti”. Prorokuje i pretkazuje djelo izbavljenja od grijeha koje će izvršiti Krist te Novom zavjetu pruža slike, “tipove”, simbole koji izražavaju život po Duhu. Taj Zakon napokon nalazi dopunu u nauku mudrosnih i proročkih knjiga koje ga usmjeruju prema Novom savezu i kraljevstvu nebeskom.

Bilo je (…) u Starom zavjetu duša punih ljubavi i milosti Duha Svetoga koje su očekivale nadasve ispunjenje duhovnih i vječnih obećanja. Pod tim vidom te su duše pripadale novom zakonu. Naprotiv, i u Novom zavjetu ima ljudi tjelesnih koji još nisu prispjeli k savršenstvu novoga zakona te ih ka kreposnim činima treba privoditi strahom od kazni i obećanjima zemaljskih dobara. Ipak, Stari zakon, makar je sadržavao zapovijedi ljubavi, nije bio kadar pružiti i milost Duha Svetoga po kojemu je “ljubav Božja razlivena u srcima našim” (Rim 5,5).

 

Izvor: KKC 1961-1964

 

 

Četvrtak, 7.11.2013.
Facebook Facebook
Share
Like

Povezani članci

Plava crta
Ovaj članak nema povezanih članaka

Odgovori

DUHOVNOST OSJEČKIH STUDENATA
crta
Misija DUHOS-a je unošenje oduševljenja zdrave kršćanske duhovnosti na Sveučilište J.J. Strossmayera, promičiću vjeru i znanje kao dvije komplementarne dimezije, te duhovnost u svim aspektima suvremenog studentskog i svakodnevnog života.